Nà Hang chú trọng cải cách tư pháp

TQĐT - Thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2-6-2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện Nà Hang đã xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo đúng chức năng, nhiệm vụ; tăng cường công tác phối hợp trong thực hiện công tác điều tra, truy tố, xử lý và thi hành án.

Cán bộ Phòng Tư pháp huyện Nà Hang kiểm tra, phân loại hồ sơ liên quan đến hoạt động tư pháp.

Hoạt động xét xử các vụ án hình sự được đổi mới theo đúng tinh thần cải cách tư pháp, thực hiện tốt việc tranh tụng tại phiên tòa, đảm bảo khách quan, toàn diện, đúng quy định của pháp luật, tạo lòng tin của nhân dân với các cơ quan tố tụng.

Trong năm 2015, cơ quan cảnh sát điều tra đã thụ lý 108 vụ việc với 192 bị can; đã thực hiện giải quyết xong 101 vụ, với 177 bị can. Công an huyện đã kết thúc điều tra chuyển Viện Kiểm sát 93 vụ, 173 bị can; đình chỉ điều tra 3 vụ, 2 bị can… Việc giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh tế được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện có những chuyển biến tích cực. Năm 2015, Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã thi hành xong 183 vụ việc có điều kiện thi hành, với tổng số tiền trên 4,5 tỷ đồng. Các cơ quan tư pháp trên địa bàn huyện tập trung thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật, các đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân trong lĩnh vực tư pháp đảm bảo lợi ích hợp pháp và quyền lợi của công dân.

Đồng chí Hoàng Quang Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nà Hang cho biết, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động tư pháp, cấp ủy chính quyền các cấp của huyện luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp. Hằng năm, các cơ quan thường xuyên cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị; thực hiện tốt công tác quy hoạch, luân chuyển đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp. Đến nay, huyện có 31/32 cán bộ có trình độ chuyên môn đại học, 4/32 cán bộ có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 26/32 cán bộ có trình độ trung cấp lý luận chính trị. 

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp, trong năm 2015, các cơ quan tư pháp phối hợp với các cấp, ngành trên địa bàn huyện thực hiện các buổi tuyên truyền thông qua các cuộc họp, hội nghị được hơn 1.000 buổi, thu hút trên 225.000 lượt người nghe; tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng được 837 buổi, thu hút trên 270.000 lượt người nghe; thực hiện trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật được 484 cuộc, với trên 2.800 lượt người được tư vấn. 

Thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp, trong thời gian tới huyện tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp. Trong đó, việc xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt được đặt lên hàng đầu.      

Bài, ảnh: Đào Thanh

Tin cùng chuyên mục