Tiếng việt | English

Nhân tố tích cực ở thôn, bản

- Không chỉ là những điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước, người uy tín trong đồng bào dân tộc huyện Chiêm Hóa còn là tấm gương sáng ở mỗi thôn, bản. Tiếng nói, việc làm của họ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến mọi tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, nhất là công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Chiêm Hóa có dân số trên 129.300 người với 18 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 78%. Đặc thù là huyện miền núi, điều kiện phát triển kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn nhưng những năm qua, đời sống vật chất, tinh thần người dân đã có sự chuyển biến tích cực, đặc biệt là an ninh chính trị, trật tự xã hội. Kết quả đó, có sự đóng góp tích cực của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Hơn 30 năm phục vụ trong quân đội, nghỉ hưu, ông Hà Hồng Tường, dân tộc Tày, thôn Đồng Cọ, xã Nhân Lý tiếp tục công tác tại UBND xã.


Ông Hà Hồng Tường (đầu tiên bên trái), thôn Đồng Cọ, xã Nhân Lý vận động nhân dân
 xây dựng tường rào kiên cố, đảm bảo an ninh trật tự.

Ở tuổi 72 ông vẫn tâm huyết với công tác thôn xóm, với vai trò Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Đồng Cọ. Từ khi xã Nhân Lý triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, với uy tín của người đảng viên, cán bộ thôn, ông Tường vận động các hộ dân góp tiền, góp công xây dựng nhà văn hóa thôn, bê tông đường làng, ngõ xóm; lắp đặt đường điện thắp sáng đường quê; xây dựng nhà vệ sinh, bể chứa rác tại gia đình, không vứt rác bừa bãi ra môi trường. Ông vận động nhân dân thực hiện các tuyến đường tự quản. Là 1 trong những thành viên trong Ban hòa giải thôn, hằng năm, ông tham gia hòa giải hàng chục vụ có liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội. 

Ông Lý Văn Hùng, dân tộc Mông, thôn Khuôn Thẳm, xã Tân Mỹ được nhân dân bầu làm người uy tín từ đầu năm 2019. Nhờ gương mẫu trong gia đình và xã hội, ông Hùng đã vận động nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bài trừ mê tín dị đoan. Khuôn Thẳm có 100% hộ dân tộc Mông. Đây là thôn còn rất nhiều cái không: Không điện lưới, không sóng điện thoại, hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao. Với uy tín, tiếng nói của mình, ông đến từng hộ dân, vận động người dân tích cực trồng rừng, chăn nuôi, làm kinh tế để thoát nghèo.

Với những người trẻ, ông khuyên không tụ tập uống rượu, phải tích cực học tập, phát triển kinh tế, không được nghe kẻ xấu xúi giục chống phá Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, ông vận động một số hộ dân trong thôn bỏ thói quen săn bắn thú rừng, tự giác nộp vũ khí cho các cơ quan chức năng. Nhân dân trong thôn đoàn kết, đồng lòng vượt khó, nỗ lực phát triển kinh tế thoát nghèo. An ninh chính trị được giữ vững nhiều năm qua. Đây là thôn điển hình về phát triển kinh tế rừng, chăn nuôi trâu, bò sinh sản. Thôn có 25 hộ, bình quân mỗi hộ có trên 2 ha rừng trồng, hộ nhiều nhất có từ 10 đến 25 ha rừng trồng.

Chiêm Hóa có 100% thôn, bản, tổ dân phố đăng ký thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, 100% thôn, tổ dân phố có Tổ hòa giải và xây dựng các tuyến đường tự quản. Hằng năm, người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cung cấp cho cơ quan chức năng hằng trăm thông tin liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở.

Hiện nay, huyện Chiêm Hóa có 287 người uy tín. Họ đều là những tấm gương tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực văn hóa, xã hội, là trung tâm đoàn kết, nhân tố tích cực vận động nhân dân giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc, ổn định an ninh chính trị, thực hiện tốt quy ước, hương ước thôn, xóm. Họ chính là điểm tựa, nơi đặt niềm tin và là cầu nối giữa đồng bào với cấp ủy, chính quyền địa phương.  

Bài, ảnh: Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục