Những đoạn đường, tuyến phố xanh - sạch - đẹp

- Thực hiện nội dung đột phá “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, từ năm 2020 đến nay, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã coi trọng công tác lãnh đạo bảo vệ môi trường. Đồng thời, có nhiều giải pháp lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội có những mô hình hay, cách làm sáng tạo huy động hội viên, đoàn viên và nhân dân hăng hái tham gia giữ gìn cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, chung tay xử lý rác thải.

Năm nay là năm thứ 6, Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện chương trình phối hợp về công tác bảo vệ môi trường. Đồng chí Phùng Thế Hiệu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, Chi cục luôn bám sát sự chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường để làm tốt công tác tham mưu với Sở, UBND tỉnh các chương trình, kế hoạch, đề án về bảo vệ môi trường, xử lý rác thải. Hiện nay, Chi cục đang hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025” để trình UBND tỉnh ban hành cuối năm nay. Đề án sẽ có nhiều chính sách mới trong phân loại xử lý rác thải cũng như chính sách thu hút đầu tư xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh.


Đảng viên và nhân dân tổ 4, phường Ỷ La (TP Tuyên Quang) chăm sóc đường hoa.

Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng mô hình điểm về bảo vệ môi trường ở 15 thôn của 10 xã trên địa bàn tỉnh. Các mô hình này gắn với thực hiện nông thôn mới, giảm nghèo, đảm bảo an ninh trật tự ở khu dân cư. Từ các mô hình điểm này, các chi bộ, đảng bộ cơ sở ở các huyện, thành phố đã chỉ đạo MTTQ cùng cấp, Ban công tác Mặt trận khu dân cư và các tổ chức đoàn thể nhân rộng. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 1.543 mô hình tự quản về bảo vệ môi trường. Các mô hình tự quản đã phát huy được vai trò của MTTQ trong việc tập hợp, đoàn kết nhân dân tự giác tham gia bảo vệ môi trường. Nhiều địa phương trong tỉnh đã tổ chức phát động phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” với nhiều việc làm ý nghĩa như trồng hoa và cây xanh trên các tuyến đường, xây dựng bể xử lý rác thải tại gia đình, vận động nhân dân sử dụng sản phẩm từ nhựa, các sản phẩm thân thiện với môi trường; tái chế từ rác thải nhựa để trồng hoa, cây cảnh. Từ đó giúp thay đổi nhận thức, hành vi, thói quen trong bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, các cấp ủy cơ sở đã lãnh đạo vận động nhân dân thu gom xử lý rác thải đúng quy định, xây dựng các công trình vệ sinh đảm bảo hợp vệ sinh theo quy định của ngành Y tế. Đến nay, tỷ lệ hộ gia đình có hố rác toàn tỉnh đạt trên 90%; tỷ lệ hộ gia đình có 3 công trình hợp vệ sinh đạt 70%. Nhiều khu dân cư tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh thoát nước đã trở thành việc làm nền nếp. Đồng chí Đỗ Thị Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Ỷ La (TP Tuyên Quang) cho biết: “Đảng ủy rất quan tâm lãnh đạo công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy phường, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường đã phối hợp với UBND phường khảo sát, xây dựng 9 mô hình tự quản về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, chống rác thải nhựa. Hiện nay, trên địa bàn phường có 95% số hộ dân thực hiện thu gom, xử lý rác thải đúng quy định. Đồng chí Triệu Thị Thu, Bí thư Chi bộ, tổ trưởng tổ 4 và là tổ trưởng tổ tự quản cho biết, tổ tự quản về vệ sinh môi trường của tổ được thành lập và hoạt động từ nhiều năm nay. Tổ chia làm hai nhóm với 130 hộ gia đình là thành viên. Hàng tháng, công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh ven đường, thu gom rác thải đều được chi bộ kiểm điểm, đánh giá trong mỗi kỳ sinh hoạt. Kết luận của chi bộ tại kỳ sinh hoạt đều có giải pháp chấn chỉnh tình trạng thu gom, xử lý rác thải chưa đúng quy định. Đảng viên nào chưa gương mẫu thực hiện đều được chi bộ kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh.

Xã Hùng Đức (Hàm Yên) từ vài năm trở lại đây là điểm sáng trong bảo vệ môi trường, xử lý rác thải. Đồng chí Trần Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết, Đảng ủy đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị xã hội vào cuộc thực hiện mô hình điểm xây dựng bể chứa, thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình để từ đó nhân rộng ra tất cả các thôn. Đảng ủy chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thông qua các buổi sinh hoạt các chi bộ, chi đoàn vận động mỗi hộ xây dựng một bể chứa rác tại gia đình. Từ một mô hình điểm tại thôn Thị đến nay đã nhân rộng ra 5 mô hình ở 5 thôn trong xã. Đến nay, toàn xã đã xây dựng 22 tổ tự quản vệ sinh môi trường, trên 90% hộ gia đình đã xây dựng bể chứa rác thải tại gia đình. Hàng tháng tại cuộc họp giao ban giữa Thường trực Đảng ủy với bí thư chi bộ, trưởng thôn, Thường trực Đảng ủy đều có kết luận chỉ đạo về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, Thường trực Đảng ủy cũng chỉ đạo bước đầu tại các cuộc họp của thôn, xã không sử dụng các chai nhựa, gây ô nhiễm môi trường. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức đoàn thể để xây dựng các mô hình phù hợp.

Với sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải đã từng bước đi vào nền nếp, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Rác thải được phân loại, thu gom từ chính hộ gia đình. Tình trạng xả rác bừa bãi được hạn chế. Từ đó làm nên những tuyến đường xanh - sạch - đẹp.

Bài, ảnh: Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục