Tiếng việt | English

Nỗ lực giải quyết nợ đọng bảo hiểm xã hội

- Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là một trong những quyền lợi hợp pháp của người lao động... Tuy nhiên, trên thực tế, không ít đơn vị sử dụng lao động còn nợ đọng BHXH kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi, chế độ của người lao động (NLĐ). BHXH tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt để giải quyết tình trạng này.

Theo số liệu của BHXH tỉnh, tính đến 31-8-2020, số nợ BHXH, BHYT của các đơn vị sử dụng lao động là 60,491 tỷ đồng, chiếm 3,77% so với số kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao.

Cơ quan BHXH đã thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở thu hồi nợ nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn không chấp hành. Trong đó, có doanh nghiệp trả nợ kiểu “nhỏ giọt”; có đơn vị khó có khả năng trả nợ vì gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Điển hình như Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang nợ 13,2 tỷ đồng; Công ty cổ phần Chế biến Lâm sản Tuyên Quang nợ 6,7 tỷ; Công ty cổ phần Xây dựng Thủy lợi Tuyên Quang nợ 1,8 tỷ.


Công nhân Công ty cổ phần Giấy An Hòa kiểm tra việc đóng bảo hiểm xã hội
hàng tháng qua sổ bảo hiểm xã hội.

BHXH tỉnh đã phối hợp các cơ quan, đơn vị phân tích làm rõ nhiều nguyên nhân nợ đọng BHXH của các đơn vị. Theo đó, các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động chủ yếu là vừa và nhỏ, hoạt động sản xuất kinh doanh một số đơn vị gặp nhiều khó khăn; tình trạng nợ đọng bảo hiểm từ năm trước chuyển sang năm sau ngày càng lớn. Bên cạnh đó, nhận thức của người sử dụng lao động về BHXH, BHYT, BHTN còn hạn chế. Mặt khác, nhiều trường hợp người lao động cần có việc làm, thu nhập nên chưa quan tâm đến việc trích đóng BHXH, BHYT.

Trước thực trạng đó, BHXH tỉnh đã tổ chức triển khai quyết liệt các giải pháp như cử viên chức thường xuyên bám đơn vị nắm tình hình ngay từ khi còn nợ số tiền ít. Với phương châm thu triệt để đơn vị có số nợ đọng phát sinh mới, đồng thời bằng các biện pháp tăng cường thanh tra liên ngành, thanh tra đột xuất và kiên quyết xử lý những đơn vị cố tình chây ỳ, đơn vị đã vi phạm pháp luật về BHXH, về BHYT sẽ gửi đến cơ quan công an để tiếp tục thực hiện theo pháp luật.

BHXH tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thu nợ, giảm thiểu các đơn vị nợ đọng BHXH kéo dài. Trong đó, chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố xác định nguyên nhân nợ đối với từng đơn vị để có giải pháp phù hợp. BHXH tỉnh cũng gửi danh sách những đơn vị nợ đọng tiền BHXH lâu dài thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, thực hiện xử phạt hành chính với đơn vị có nợ đọng BHXH.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, vận động giải thích cho các đơn vị, doanh nghiệp hiểu rõ vai trò, trách nhiệm phải đóng đầy đủ BHXH cho người lao động. Ông Lê Mạnh Vinh, Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Vinh Bình (Hàm Yên) cho biết, trước đây do chưa hiểu hết vai trò đóng BHXH cho người lao động, nên nhiều lần Công ty chậm nộp BHXH. Tuy nhiên, sau khi được cán bộ BHXH tỉnh trực tiếp tuyên truyền ông đã hiểu rõ và chỉ đạo thực hiện nộp tiền BHXH đầy đủ.

Với nhiều cách làm quyết liệt, BHXH tỉnh đã nỗ lực kéo giảm nợ đọng BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh những đơn vị đã chấp hành nghiêm việc thực hiện nộp BHXH, vẫn còn đơn vị có số nợ kéo dài. Đây là một bài toán nan giải, do đó các cấp, các ngành cần tăng cường tuyên truyền để các doanh nghiệp sử dụng lao động và người lao động hiểu rõ về quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Bởi chỉ khi nào doanh nghiệp hiểu và phát triển doanh nghiệp theo hướng song hành giữa lợi ích kinh doanh với lợi ích an sinh xã hội thì quyền lợi người lao động mới được bảo đảm.

Bài, ảnh: Giang Lam

Tin cùng chuyên mục