Tiếng việt | English

Phát động phong trào thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật

- Ngày 9-7, tại xã Thái Long (TP Tuyên Quang), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phát động phong trào thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật.


Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng người dân
 tham gia thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật.

Trung bình hàng năm, người dân trong tỉnh đã sử dụng khoảng 700 tấn thuốc bảo vệ thực vật, ước tính thải ra môi trường trên 60 tấn vỏ bao bì. Đây là loại rác thải rắn độc hại, nếu không được thu gom, tiêu hủy kịp thời gây ô nhiễm môi trường sống của con người, động vật.

Ngay sau buổi phát động, các đại biểu và bà con nông dân đã thu gom, lượm nhặt vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng, kênh mương tập kết vào các bể chứa để đưa đi tiêu hủy theo đúng quy định.

Tin, ảnh: Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục