Tiếng việt | English

Phụ nữ Lâm Bình xây dựng gia đình văn hóa

TQĐT - Trong những năm qua, phong trào xây dựng gia đình văn hóa được các cấp, các ngành của huyện Lâm Bình triển khai thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các cấp Hội Phụ nữ huyện.

Cán bộ thôn Khau Cau, xã Phúc Yên (Lâm Bình) tuyên truyền kiến thức pháp luật
cho phụ nữ trong thôn.

Để phong trào xây dựng gia đình văn hóa lan tỏa tới toàn thể nhân dân, hàng năm Hội LHPN huyện đã phối hợp với ban, ngành, đoàn thể trong huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Ngày Quốc tế hạnh phúc 20 - 3, Ngày Gia đình Việt Nam 28-6, Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25 - 11...Để giúp các hộ hội viên đạt và giữ vững danh hiệu “Gia đình Văn hóa”, Hội đẩy mạnh việc lồng ghép thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào “Xây dựng nông thôn mới”. Hàng năm, huyện có trên 80% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình Văn hóa”. Thông qua sinh hoạt chi hội, Hội đã triển khai tuyên truyền Đề án 343 giáo dục phẩm chất phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tuyên truyền kiến thức nuôi dạy con tốt, kiến thức về giới và bình đẳng giới cho hàng nghìn lượt phụ nữ. Cùng với đó, Hội thành lập được 9 câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc” với 389 gia đình hội viên tham gia; xây dựng 79 mô hình “5 không 5 sạch”. Hội viên phụ nữ các cấp thực hiện tốt công tác nhân đạo từ thiện, giúp đỡ 545 gia đình hội viên gặp hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn với số tiền trên 200 triệu đồng và hơn 29 tấn gạo, 25 nghìn ngày công lao động và nhiều vật chất khác.

Trước đây, trên địa bàn xã Lăng Can vẫn còn tình trạng mâu thuẫn gia đình dẫn tới bạo hành, từ thực tế đó, Hội Phụ nữ xã đã thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt về chống bạo hành và chia sẻ kinh nghiệm “giữ lửa” trong gia đình. Chị Nguyễn Thu Thạch, Chủ tịch Hội LHPN xã Lăng Can cho biết, bằng việc chú trọng hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, nhiều cặp vợ chồng có hành vi bạo lực gia đình đã trở nên hòa thuận yêu thương nhau, đồng thời giáo dục được con cái và các thành viên trong gia đình không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội.

Đồng chí Hứa Thị Phương, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết, để phong trào xây dựng “Gia đình Văn hóa” ngày càng có hiệu quả và vững chắc, trước hết, mỗi hội viên phụ nữ cần nhận thức sâu sắc vai trò ý nghĩa của việc xây dựng gia đình, phát huy tốt những giá trị đạo đức của gia đình truyền thống. Mỗi gia đình hội viên, nhất là những cặp vợ chồng trẻ cần tìm hiểu, nắm rõ Luật Hôn nhân và Gia đình để từ đó xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người trong việc xây dựng cho tổ ấm của mình. 

Từ việc tích cực vận động hội viên xây dựng đời sống văn hóa, các gia đình đồng bào Tày, Dao, Mông... ở Lâm Bình không chỉ giữ gìn được nền nếp gia phong, mà còn gắn kết, tương trợ lẫn nhau trong khu từng thôn bản, chung sức đồng lòng xây dựng cuộc sống.

Bài, ảnh: Thái Anh

Tin cùng chuyên mục