Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty cổ phần Xi măng Tân Quang -VVMI tăng cường bảo vệ môi trường

- Ngày 13-2, sau khi Báo Tuyên Quang online đăng tải phóng sự phản ánh trong thời gian gần đây, nhiều người dân trên địa bàn thành phố Tuyên Quang lo lắng có hiện tượng bụi tăng bất thường tại nhiều khu vực của thành phố; Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 127/STNMT-CCBVMT gửi Công ty cổ phần Xi măng Tân Quang - VVMI yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã giao Chi cục Bảo vệ môi trường, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của nhà máy xi măng thuộc Công ty cổ phần Xi măng Tân Quang - VVMI. Tổ công tác đã yêu cầu công ty báo cáo công tác vận hành các công trình bảo vệ môi trường của nhà máy từ tháng 12-2019 đến ngày 7-2-2020.

Sở yêu cầu công ty tổ chức khắc phục triệt để các sự cố đã được công ty phát hiện; tiếp tục theo dõi liên tục các vị trí có sự cố, khi có sự cố xảy ra, công ty phải dừng ngay hoạt động, tiến hành biện pháp ngăn chặn, hạn chế sự lan rộng nguồn gây ô nhiễm môi trường; thông báo kịp thời cho các cơ quan quản lý về môi trường cấp tỉnh, chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan để chỉ đạo và phối hợp xử lý. Sở yêu cầu công ty tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động. Đồng thời tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát trong quá trình vận hành sản xuất, kịp thời sửa chữa, thay thế các thiết bị xử lý bụi, khí thải, đảm bảo bụi, khí thải được xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường; khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục, có camera theo dõi, trực tiếp truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.


Tin, ảnh: Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục