Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính

- Ngày 27-7, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính và ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Bưu điện tỉnh về tiếp nhận hồ sơ, kết quả trả giải quyết thủ tục hành chính. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Đến tháng 7-2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn chỉnh quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với 47/102 thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử của Sở http://tnmttuyenquang.gov.vn. Các quy trình thực hiện đảm bảo dễ dàng, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức khi thực hiện các thủ tục hành chính. Sở cũng đã triển khai cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện các thủ tục về đất đai. Tuy nhiên, vẫn còn rất ít người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực này. Tăng cường hướng dẫn, khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ cung cấp trên 2.000 tờ rơi hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến về lĩnh vực đất đai.

 Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Bưu điện tỉnh ký thỏa thuận hợp tác để triển khai dịch vụ bưu chính công ích.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang biểu dương quyết tâm của Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Đây là một yêu cầu cấp thiết, bởi Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị tiếp nhận số lượng hồ sơ nhiều, liên quan đến nhiều tổ chức và người dân. Đồng chí đề nghị, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng số lượng lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân. Sở lập đường dây nóng xử lý các vấn đề liên quan đến hồ sơ đất của người dân và doanh nghiệp. Với những hồ sơ chưa giải quyết hoặc quá thời hạn, cần thực hiện nghiêm túc việc trả lời, xin lỗi người dân.

Tại Hội nghị, Sở Tài nguyên và Môi trường và Bưu điện tỉnh đã ký thỏa thuận hợp tác để triển khai dịch vụ bưu chính công ích trong thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có thể lựa chọn việc thực hiện sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên website của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc nộp hồ sơ và nhận kết quả qua các điểm bưu điện xã, phường, thị trấn.                                                                         

Tin, ảnh: Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục