Tập huấn về phòng, chống bạo hành và xâm hại trẻ em năm 2022

- Ngày 25 và 26-5, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn về phòng, chống bạo hành và xâm hại trẻ em năm 2022. Tham dự tập huấn tại điểm cầu Viettel Tuyên Quang và các huyện, thành phố có 173 đại biểu là cán bộ chuyên trách Hội LHPN cấp tỉnh, Hội LHPN huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc, chủ tịch Hội LHPN các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

 Các đại biểu tham dự tập huấn tại điểm cầu Viettel Tuyên Quang.

Các đại biểu được học tập các chuyên đề: Phương thức, thủ đoạn, hành vi và các biện pháp phòng ngừa bạo hành, xâm hại trẻ em; các quy định của pháp luật về xử lý các hành vi bạo hành và xâm hại trẻ em; kiến thức về phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; một số nội dung quy định của pháp luật liên quan đến quyền trẻ em.

Các đại biểu dự hội nghị đã tích cực trao đổi, thảo luận làm rõ, cập nhật thêm kiến thức, biện pháp về phòng, chống bạo hành, xâm hại trẻ em; tham gia viết bài thu hoạch về các kiến thức đã tiếp thu tại hội nghị, liên hệ thực tế tại cơ sở.

Tin, ảnh: Thu Hương

Tin cùng chuyên mục