Thành lập Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

- UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 1091/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và Kế hoạch số 121/KH-UBND kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thành lập 2 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, doanh nghiệp đối với công tác phòng chống dịch. Thời gian kiểm tra dự kiến trong tuần 1, tuần 2 tháng 8-2021 và xong trước ngày 15-8. Đoàn sẽ kiểm tra tại các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; UBND huyện, thành phố; khu, cụm công nghiệp; các cơ sở sản xuất kinh doanh và nơi làm việc của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương; chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ; cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở vui chơi giải trí; khu dân cư; bến xe; khu điều trị, các cơ sở cách ly tập trung, các chốt kiểm soát liên ngành…

Tại các địa điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra việc thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19; các hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và các Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 theo từng lĩnh vực.

Hoàng Minh

Tin cùng chuyên mục