Tiếng việt | English

Thanh Tương nỗ lực giảm nghèo

TQĐT - Thanh Tương là xã vùng 135 của huyện Na Hang. Đầu năm 2018, toàn xã còn 247 hộ nghèo, chiếm trên 31%. Cuối năm, xã đã giảm được 51 hộ, đưa số hộ nghèo xuống còn 196 hộ, chiếm 26%. Có được kết quả trên là nhờ hệ thống chính trị của xã đã triển khai đồng bộ, đa dạng với nhiều giải pháp giảm nghèo, giúp người dân vươn lên.

Theo đồng chí Hoàng Văn Hoan, Chủ tịch UBND xã Thanh Tương, để thực hiện công tác giảm nghèo có hiệu quả, Đảng ủy, UBND, MTTQ và các đoàn thể xã đã tích cực tuyên truyền để cán bộ, các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ và đúng về cơ chế chính sách giảm nghèo. Từ đó, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo xác định được ý chí, quyết tâm, tự chủ, tự lực vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng. UBND xã đã chỉ đạo rà soát, phân loại hộ nghèo theo từng nguyên nhân để đề ra giải pháp giúp đỡ hiệu quả. Trong đó, ưu tiên người nghèo thuộc gia đình chính sách, người nghèo là dân tộc thiểu số, người nghèo thuộc các thôn 135, thôn có tỷ lệ hộ nghèo cao nhưng vẫn đảm bảo với tiêu chí giảm nghèo đối với xã xây dựng nông thôn mới. 


Năm 2018, chị Phùng Thị Phương (bên phải), thôn Nà Đồn, xã Thanh Tương (Na Hang) được vay vốn ưu đãi để mua trâu phát triển kinh tế.

Trong năm qua, UBND xã đã tiếp tục triển khai hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi với hộ nghèo, cận nghèo. Trong đó, tập trung cho hộ nghèo vay vốn từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất, chăn nuôi, đi xuất khẩu lao động thông qua các tổ chức đoàn thể được ủy thác. Tính đến thời điểm này, toàn xã có 711 hộ được vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội; trong đó có 404 hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay với tổng dư nợ đạt gần 21 tỷ đồng. Xã đã triển khai vốn vay hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với 1 số cây trồng, vật nuôi theo Nghị quyết 12/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của HĐND tỉnh, năm 2018, xã đã có 28 hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn với tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng. Qua kiểm tra, giám sát, 100% hộ sử dụng vốn đúng mục đích. 

Gia đình anh Đặng Văn Dần, chị Phùng Thị Phương, thôn Nà Đồn nhiều năm liền là hộ nghèo và vừa được công nhận thoát nghèo cuối năm 2018. Chị Phương chia sẻ, năm 2018, được tổ chức Đoàn Thanh niên tín chấp cho vay 20 triệu đồng, gia đình anh chị đã đầu tư mua thêm 1 con trâu sinh sản và phát triển trồng cây ăn quả. Hiện nay, mô hình kinh tế của gia đình gồm 65 gốc bưởi da xanh, 34 gốc bưởi Diễn, trên 100 gốc hồng không hạt, 33 gốc táo đại, 4 con trâu. Đã thoát được nghèo, gia đình sẽ nỗ lực phát triển kinh tế để không bị tái nghèo. 

Bên cạnh đó, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện, Trạm Khuyến nông huyện còn mở các lớp tập huấn về phát triển sản xuất theo mùa vụ để người dân tham gia, trong đó có hộ nghèo. UBND xã tạo điều kiện cho người lao động nghèo tham gia lao động tại các khu công nghiệp, chế xuất trong nước. Từ đó, có thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo. Năm 2018, xã có 130 lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp trong nước, đạt trên 100% kế hoạch; nâng tổng số lao động toàn xã đi làm việc tại các khu công nghiệp trong nước lên 400 người. 

Với những nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân xã Thanh Tương, chỉ tiêu giảm nghèo năm 2018 đã đạt 100% kế hoạch đề ra. Đó cũng là tiền đề quan trọng góp phần đưa xã hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới trước năm 2020. 

Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục