Tiếng việt | English

Thông báo của UBND tỉnh về bồi thường, hỗ trợ tái định cư thủy điện Tuyên Quang

- Sau khi tiếp nhận, xem xét các ý kiến, kiến nghị của công dân về chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trong thời gian gần đây, ngày 20-11-2019, UBND tỉnh đã có văn bản thông báo ý kiến về bồi thường, hỗ trợ tái định cư thủy điện Tuyên Quang. Báo Tuyên Quang đăng toàn văn thông báo này.

Tin cùng chuyên mục