Tiếng việt | English

Thực thi nghiêm minh

- Mấy chục năm làm việc, đến khi chuẩn bị làm thủ tục nghỉ hưu, ông mới phát hiện ra mấy năm công tác cuối cùng không được đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội. Nguyên nhân không phải do ông mà do chủ doanh nghiệp đã không đóng bảo hiểm cho ông theo quy định mặc dù hàng tháng vẫn trích nộp tiền lương của ông. Không chỉ riêng ông mà trong công ty có nhiều lao động chưa được đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội mà bản thân họ cũng không biết. Việc nợ đọng bảo hiểm xã hội của chủ sử dụng lao động đã ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi người lao động, đặc biệt là người sắp được nghỉ chế độ hưu trí. 

Câu chuyện nợ đọng bảo hiểm xã hội không phải là chuyện mới mà đã diễn ra hàng chục năm nay ở nhiều địa phương trong cả nước. Những năm gần đây, ngành Bảo hiểm xã hội đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong phòng, chống tội phạm, xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, hành vi nợ, trốn đóng và gian lận về bảo hiểm xã hội ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp, những tổ chức và cá nhân có sai phạm chưa được xử lý.

Bộ luật Hình sự năm 2015 đã bổ sung 3 tội danh là tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; tội gian lận bảo hiểm y tế; tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đã tạo cơ sở pháp lý cho việc xử lý trách nhiệm hình sự đối với các hành vi vi phạm, góp phần đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn của công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm. Mới đây, Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã ban hành Nghị quyết số 05 ngày 15-8-2019 hướng dẫn áp dụng 3 tội danh này và hiệu lực thi hành từ ngày 1-9-2019. Những văn bản pháp luật được thực thi nghiêm minh sẽ là cơ sở pháp lý để xử lý những tổ chức, cá nhân vi phạm và bảo đảm quyền lợi của người lao động kịp thời theo quy định.

Nguyệt Hằng

Tin cùng chuyên mục