Triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng

- Sáng 30-11, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác tái hòa nhập cộng đồng năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ thời gian tới.

Năm 2022, Công an toàn tỉnh đã làm công tác tiếp nhận, quản lý  1.490 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Lực lượng Công an đã chủ động phối hợp với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng; phối hợp tổ chức đào tạo, tư vấn, giới thiệu việc làm cho gần 500 người và giúp 21 người được chấp hành xong án tù trở về địa phương được vay vốn phát triển kinh tế… Nhờ đó, tỷ lệ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái phạm tội chỉ là 3,06% (đảm bảo dưới 15% so với chỉ tiêu Bộ Công an giao).

Lãnh đạo Công an tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng trong thời gian tới. Theo đó, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện nghiêm túc Luật thi hành án hình sự và Nghị định số 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyển, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng.  Lực lượng Công an phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện tốt việc tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng. Công an các địa phương chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, có hiệu quả trong công tác tiếp nhận quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Nhân dịp này, Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tái hòa nhập cộng đồng năm 2022.

Tin, ảnh: Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục