Tiếng việt | English

Trung Đoàn 98 giúp nhân dân xã Đội Bình vận chuyển cấu kiện kênh mương

- Từ ngày 11-11 đến 10-12, Trung đoàn 98, Sư đoàn 316, Quân khu 2 huy động các cán bộ chiến sỹ giúp nhân dân xã Đội Bình (Yên Sơn) vận chuyển cấu kiện kênh mương.


Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 98 giúp nhân dân thôn Đồng Giàn, xã Đội Bình (Yên Sơn) vận chuyển cấu kiện kênh mương.

Trung đoàn 98 bố trí cán bộ, chiến sỹ theo nhiều đợt giúp nhân dân vận chuyển cấu kiện kênh mương từ nơi tập kết đến khu vực xây dựng mương nội đồng. Dự kiến trong khoảng 1 tháng, Trung đoàn sẽ giúp nhân dân xã Đội Bình vận chuyển 2.790 m cấu kiện kênh mương bê tông đúc sẵn. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Tin, ảnh: Công Vượng

Tin cùng chuyên mục