Tuyên truyền công tác an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp

- Từ ngày 10 đến 13-5, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức thu thập thông tin, tuyên truyền về công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Phòng Lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tuyên truyền công tác ATVSLĐ cho
công nhân Công ty TNHH Tam Cửu ở Khu Công nghiệp Long Bình An (TP Tuyên Quang).

Các đơn vị, doanh nghiệp được tuyên truyền trong đợt này là: Nhà máy thủy điện Tuyên Quang; Nhà máy luyện Feromagan Chiêm Hóa; Công ty TNHH Thuận Gia Thành ở Cụm Công nghiệp An Thịnh (Chiêm Hóa); Công ty TNHH Huiling Wood Products Việt Nam (Yên Sơn) và Công ty TNHH Tam Cửu ở Khu Công nghiệp Long Bình An (TP Tuyên Quang). Cán bộ Phòng Lao động, Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội đã tuyên truyền về Luật ATVSLĐ, các biện pháp phòng tránh tai nạn lao động, triển khai kế hoạch huấn luyện ATVSLĐ…

Công nhân làm việc tại Nhà máy luyện Feromagan Chiêm Hóa được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động khi làm việc.

Hoạt động trên góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, người lao động của các doanh nghiệp về tầm quan trọng của công tác ATVSLĐ, đồng thời triển khai hiệu quả kế hoạch Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 (tháng 5) với chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về An toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Tin, ảnh: Huy Hoàng

Tin cùng chuyên mục