Tiếng việt | English

Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa: Thúc đẩy các phong trào thi đua phát triển

TQĐT - Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, xây dựng môi trường làm việc, kinh doanh lành mạnh, giữ gìn nếp sống văn minh nơi công sở nhằm thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Cán bộ bộ phận một cửa BHXH tỉnh tư vấn cho người dân các thủ tục tham gia BHXH.

Để phong trào được triển khai cụ thể, thiết thực, có nền nếp, Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố đã thành lập và thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo “Xây đời sống văn hóa ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp”. Đồng thời, xây dựng kế hoạch chi tiết quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ bình xét cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa để triển khai đến các cấp công đoàn. Trên cơ sở đó, các công đoàn cơ sở triển khai đầy đủ đến CNVC-LĐ, giúp mỗi người hiểu và nắm được các tiêu chuẩn đạt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; tích cực tham gia các phong trào và hoạt động cụ thể để góp phần thực hiện hiệu quả. Nhờ vậy, mỗi cơ quan, đơn vị đã phát động các phong trào thi đua gắn với tình hình cụ thể và đặc trưng riêng của ngành, nhiệm vụ của đơn vị. Các cấp Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; các công đoàn cơ sở y tế thực hiện phong trào thi đua “Lương y như từ mẫu”; công đoàn khối hành chính sự nghiệp thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành, tận tụy, sáng tạo”; các doanh nghiệp đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí sản xuất, làm lợi cho doanh nghiệp...

Theo đồng chí Nguyễn Huy Đức, Phòng Tổ chức Lao động, Thường trực Thi đua Công ty Điện lực tỉnh, công ty hiện có trên 600 CNVC-LĐ. Trong thời gian qua, Công đoàn Công ty đã phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”;  “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật… Qua đó, tạo không khí thi đua sôi nổi trong CNVC-LĐ, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của công ty.

Từ phong trào, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp còn chú trọng việc xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, thân thiện. Trong đó, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã xây dựng khuôn viên, cây xanh xung quanh trụ sở làm việc, nơi công xưởng sản xuất; xây dựng quy định về giao tiếp, ứng xử đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị và khi giao tiếp với khách; quy định về giữ gìn vệ sinh nơi công sở, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ; bảo đảm an ninh trật tự, không có người vi phạm pháp luật... Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng quán triệt và triển khai đầy đủ đến CNVC-LĐ nội dung Quyết định số 28 ngày 30-11-2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh. Qua đó, giúp CNVC-LĐ yên tâm làm việc, công tác; đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà, sách nhiễu người dân; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở, đơn vị, doanh nghiệp; tạo động lực cho CNVC-LĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao cũng được đẩy mạnh và phát triển sâu rộng tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Sau thời gian lao động, sản xuất, CNVC-LĐ được thư giãn, tạo tinh thần thoải mái cho một ngày làm việc mới hiệu quả hơn. Các cuộc thi thể thao, liên hoan văn nghệ do các cấp Công đoàn tổ chức đã thu hút đông đảo CNVC-LĐ tại các công đoàn cơ sở tham gia đã tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ ở cơ sở phát triển.

Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đã trở thành phong trào sôi nổi, mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh. Nhờ vậy, hàng năm qua bình xét, tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trong toàn tỉnh luôn đạt trên 96%. Đây chính là cơ sở, động lực mạnh mẽ để thúc đẩy nhiều phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.                   

Bài, ảnh: Huyền Linh

Tin cùng chuyên mục