Tiếng việt | English

Xây dựng tổ chức Hội CCB trong sạch, vững mạnh

TQĐT - Những năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bùi Đức Thắng nói chuyện truyền thống cách mạng cho học sinh trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh. 

Từ năm 2013 đến nay, các cấp hội đã quan tâm tổ chức hàng trăm lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ hội. Hội CCB tỉnh đã tổ chức 6 lớp tập huấn cho hơn 1.280 lượt cán bộ chủ chốt từ cấp cơ sở trở lên; Hội CCB cấp huyện, thành phố và Hội CCB khối 487 tổ chức gần 100 lớp cho 7.670 lượt cán bộ và chi hội. Hàng năm, có trên 98% cán bộ, hội viên được nghiên cứu, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

Trong 5 năm (2013 - 2018), các cơ sở hội đã tổ chức được gần 1.890 buổi nói chuyện truyền thống, 1.888 buổi tuyên truyền pháp luật và hơn 810 buổi giao lưu giữa các thế hệ CCB với ĐVTN, học sinh và hội viên các tổ chức chính trị - xã hội. Các cấp hội có nhiều chủ trương, giải pháp cơ bản, đồng bộ xây dựng tổ chức hội vững mạnh; thực hiện nghiêm túc quy định của Điều lệ hội về xây dựng tổ chức hội, trong đó tập trung sâu vào công tác xây dựng và hoạt động của tổ chức hội ở xã, phường, thị trấn và chi hội thôn, bản, tổ dân phố; kịp thời kiện toàn tổ chức hội các đơn vị hành chính. Mỗi năm, toàn hội phát triển từ 600 - 1.000 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh đến nay là trên 38.000 hội viên, trong đó có hơn 9.360 hội viên là đảng viên; 13.894 hội viên là người dân tộc thiểu số. 100% số xã, phường, thị trấn, đại đa số thôn bản, tổ nhân dân, cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước có đủ số cựu chiến binh theo quy định của Điều lệ hội đã thành lập được chi hội; năm 2018 giảm 25 chi hội sinh hoạt ghép so với năm 2013. 


Lãnh đạo Hội CCB tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu thực hiện Nghị quyết về “Hội CCB giúp nhau giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, góp phần phát triển kinh tế ở địa phương”
giai đoạn 2013 - 2018.

Năm 2018, toàn tỉnh hiện có 9 tổ chức hội cấp trên cơ sở (huyện, thành phố và khối 487) với 205 tổ chức hội cơ sở. Kết quả bình xét tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, hội viên CCB gương mẫu và gia đình văn hóa hàng năm đều tăng. Tổ chức hội cơ sở đạt danh hiệu tổ chức hội trong sạch vững mạnh tăng từ 89,9% năm 2013 lên 95,6% năm 2017, số hội viên CCB gương mẫu tăng từ 90,76% năm 2013 lên 97,3% năm 2017, hộ hội viên đạt gia đình văn hóa tăng từ 93,3% lên 96,9% năm 2017.

Các cấp hội thường xuyên, kịp thời kiện toàn đội ngũ cán bộ, bảo đảm đủ về số lượng, không ngừng nâng cao chất lượng. Đến nay, tổ chức hội cấp cơ sở được kiện toàn đủ 410 đồng chí. 100% chủ tịch, phó chủ tịch hội CCB cơ sở là đảng viên, 95% chủ tịch hội CCB cơ sở có trình độ lý luận trung cấp trở lên. Đội ngũ cán bộ cơ sở có lập trường tư tưởng vững vàng, có năng lực công tác và phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đại hội Đảng bộ các cấp từ tỉnh tới cơ sở, có 2.284 hội viên CCB trúng cử vào cấp ủy. Đây là lực lượng nòng cốt của tổ chức hội trực tiếp tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở. 


CCB Nguyễn Duy Ngư, thôn An Thịnh, xã Nhữ Hán (Yên Sơn) phát triển mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng cây ăn quả, mỗi năm thu nhập hơn 300 triệu đồng.

Cùng với công tác xây dựng tổ chức, các cấp hội CCB đã động viên, tuyên truyền cán bộ, hội viên thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh. Các hội viên CCB đã đoàn kết, thi đua phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, hoạt động nghĩa tình trong hội viên CCB; gương mẫu giáo dục con cháu, xây dựng gia đình văn hóa; tích cực giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ...

Có thể khẳng định, đến nay Hội CCB các cấp đã có bước phát triển vững chắc cả về tổ chức và cán bộ; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, ổn định tình hình chính trị, tư tưởng ở cơ sở, giữ gìn tốt an ninh trật tự tại địa phương; giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ. Các phong trào thi đua do Hội CCB tổ chức thực hiện ngày càng thực chất, có hiệu quả. Vai trò, vị trí và hiệu quả hoạt động của hội CCB các cấp ngày càng được khẳng định, được cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân tin tưởng, ghi nhận và đánh giá cao.

Bài, ảnh: Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục