Tiếng việt | English

Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, toàn diện

- Đồng chí Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Na Hang cho biết, công tác tập hợp, thu hút hội viên nông dân tham gia tổ chức hội là quan trọng nhất trong xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Hằng năm, Hội Nông dân huyện xây dựng chỉ tiêu kết nạp hội viên mới phù hợp với từng cơ sở Hội. Đồng thời chỉ đạo các cơ sở Hội nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của tổ chức hội thông qua đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp, các ngành và Hội Nông dân cấp trên phát động. Trong đó, trọng tâm là phong trào thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” gắn với phong trào “Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. 


Hội viên Vương Văn Pá (bên phải), Chi hội thôn Lũng Vài, Côn Lôn (Na Hang) được
tổ chức Hội Nông dân tạo điều kiện tham gia dự án Nuôi bò trả bê phát triển kinh tế.

Phong trào thi đua phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm tăng thu nhập cũng luôn được các cấp Hội Nông dân đặc biệt quan tâm. Hoạt động giúp nhau giảm nghèo được duy trì bằng nhiều hình thức như tập huấn kiến thức khoa học kỹ thuật, tạo nguồn quỹ hội ở các chi hội, hỗ trợ ngày công, giúp hội viên về cây, con giống... Mặt khác, để tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế hộ gia đình, Hội đã ký hợp đồng ủy thác với các ngân hàng để hội viên vay vốn đầu tư phát triển sản xuất.

Tính đến thời điểm này, từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đã có 1.162 hộ được vay vốn với số tiền trên 75,6 tỷ đồng; 1.360 hộ được vay gần 59 tỷ đồng của Ngân hàng CSXH huyện. Với nguồn vốn này đã “kích thích”, nâng cao hiệu quả phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Tính đến hết năm 2019, toàn Hội có trên 2.260 hộ đạt hộ SXKD giỏi các cấp. Trong đó, có 5 hộ đạt SXKD giỏi cấp Trung ương; 31 hộ đạt cấp tỉnh, 224 hộ đạt cấp huyện, 2.001 hộ đạt cấp cơ sở. 

Hội Nông dân huyện cũng thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ Hội. Từ đầu năm đến nay, Hội đã tham mưu kiện toàn 1 chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023; chức danh Chủ tịch Hội Nông dân xã Thượng Giáp; Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Tương. Thực hiện Kết luận số 09 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội nông dân, BCH Hội Nông dân huyện và các cơ sở Hội, cán bộ Hội chuyên trách tham gia dự sinh hoạt và nắm tình hình thực tế tại các chi hội để tập trung củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội cơ sở, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội; nắm bắt tình hình hội viên tham gia sinh hoạt và cách thức tổ chức sinh hoạt chi hội để kịp thời điều chỉnh nội dung phù hợp.

Nhờ sự nỗ lực của các cấp hội trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường các hoạt động hướng về cơ sở gắn với quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên nông dân đã tạo cho hội viên nông dân tin tưởng vào tổ chức Hội, tích cực tham gia vào các hoạt động do Hội và địa phương tổ chức. Từ đầu năm đến nay, toàn Hội kết nạp mới 129 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn hội lên 6.945 hội viên, đạt 90% so với hộ nông nghiệp, 100% hội viên thực hiện nghiêm túc việc đóng hội phí, 80% hội viên tham gia sinh hoạt hội thường xuyên. 

 Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục