Tiếng việt | English

Yên Sơn nỗ lực giảm nghèo hiệu quả

TQOL - Nhằm đảm bảo công tác giảm nghèo thực sự có hiệu quả và mang tính bền vững, huyện Yên Sơn đã chỉ đạo ngành Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các đoàn thể, UBND các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Ông Nguyễn Văn Vinh, thôn Khuôn Thống, xã Phúc Ninh trồng bưởi đặc sản
 mỗi năm thu nhập trên 300 triệu đồng. 

Từ đó, giúp bà con nhân dân hiểu được chủ trương, chính sách giảm nghèo, nỗ lực phát triển kinh tế, không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước mà chủ động vươn lên thoát nghèo. Cùng với đó, huyện triển khai lồng ghép nhiều giải pháp như: Giải quyết việc làm cho lao động, chú trọng công tác đào tạo nghề, cho vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế gắn với hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo…

Xác định giải quyết việc làm và tạo thu nhập ổn định cho người lao động là một trong những giải pháp quan trọng trong công tác giảm nghèo, huyện đã chủ động rà soát thị trường lao động; chú trọng công tác liên kết, đào tạo, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn. Năm 2018, toàn huyện có 91 lao động xuất khẩu, làm việc tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan… đạt 130% kế hoạch đề ra; trên 1.700 lao động làm việc tại các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh, đạt 163,5% kế hoạch. Riêng trong quý I năm 2019, huyện đã tạo việc làm mới cho 773 lao động, đạt 26% kế hoạch năm, trong đó có 510 lao động làm việc tại các khu công nghiệp trong nước, đạt 47,2% kế hoạch; xuất khẩu lao động cho 7 người. 

Các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, cho vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế cũng được huyện thực hiện hiệu quả. Năm 2018, huyện có 1.163 hộ nghèo, 1.046 hộ cận nghèo được vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế với tổng số tiền trên 93,6 tỷ đồng. Ngoài ra, có trên 4.700 hộ nghèo được miễn giảm thuế đất phi nông nghiệp, 4 hộ được hỗ trợ gần 0,5 ha đất sản xuất, 165 hộ nghèo tại các xã Thái Bình, Phúc Ninh, Hùng Lợi, Tiến Bộ được hỗ trợ bò cái sinh sản…

Anh Trần Văn Trường thuộc hộ nghèo ở xã Thái Bình (Yên Sơn) cho biết, hai vợ chồng anh không có việc làm ổn định, đất đai và phương thức sản xuất hạn chế. Tháng 8 - 2018, anh được nhận một con bò giống do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ, gia đình anh đã tập trung chăm sóc tốt. Khi bò sinh sản, gia đình anh sẽ có nguồn thu nhập để đầu tư phát triển kinh tế, phấn đấu thoát nghèo.

Bên cạnh việc thực hiện chính sách hỗ trợ làm nhà ở đối với hộ nghèo theo Nghị quyết 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, công tác xã hội hóa làm nhà ở, hỗ trợ người nghèo ổn định cuộc sống được huyện đẩy mạnh. Trong năm 2018, toàn huyện có 60 hộ nghèo được hỗ trợ xây nhà mới theo Nghị quyết 33 và 83 hộ nghèo được xây dựng nhà từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Nhiều hộ gia đình sau khi được xây dựng, sửa chữa lại nhà ở đã ổn định cuộc sống, tập trung phát triển kinh tế. 

Nhờ thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp giảm nghèo, năm 2018 toàn huyện đã giảm 1.948 hộ nghèo, đưa số hộ nghèo năm 2016 từ 26,4% đến nay xuống còn 12,3%. Theo ông Đỗ Chí Thanh, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, năm 2019, huyện phấn đấu giảm trên 3% hộ nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 9,0%. Vì vậy, trong thời gian tới, phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan, các xã, thị trấn rà soát số hộ nghèo, xác định nguyên nhân dẫn đến nghèo để có giải pháp giúp đỡ cụ thể; lồng ghép các chương trình, dự án để giúp hộ nghèo phát triển kinh tế; huy động xã hội hóa hỗ trợ hộ nghèo làm và sửa chữa nhà ở... phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.      

Bài, ảnh: Thùy Lê

Tin cùng chuyên mục