Ban hành phương án tổ chức dạy học thích ứng an toàn

- Ngày 12-3, UBND tỉnh ban hành văn bản số 799/ UBND-KGVX đồng ý theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo về phương án tổ chức dạy học trong điều kiện dịch Covid-19 đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú ATK Sơn Dương tìm hiểu kiến thức tại thư viện nhà trường.

Theo đó, từ ngày 14-3-2022, các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh triển khai tổ chức các hoạt động giáo dục theo Phương án số 01/PA-SGDĐT, ngày 12-3-2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức các hoạt động giáo dục thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh. 

Theo Phương án số 01, Sở Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn các cơ sở giáo dục quy trình xử trí khi xuất hiện các trường hợp nghi nhiễm và phát hiện F0 trong trường học. Cùng với đó, chỉ đạo các trường chủ động tổ chức phương án dạy học. Trong đó, khi địa phương (cấp xã) ở cấp độ dịch là 1,2 tổ chức dạy học tập trung trực tiếp, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch; ở cấp độ 3, cấp học mầm non căn cứ tình hình thực tế dịch bệnh để tổ chức dạy học trực tiếp đối với các nhóm, lớp không có yếu tố dịch tễ hoặc cho trẻ tạm nghỉ để phòng, chống dịch nếu tình hình phức tạp; đối với cấp học phổ thông tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với trực tuyến; ở cấp độ 4, các cơ sở giáo dục mầm non tạm thời ngừng hoạt động để phòng chống dịch, giáo viên hướng dẫn gia đình chăm sóc trẻ ở nhà; cấp học phổ thông tổ chức dạy học trực tuyến, trên truyền hình, giao bài tự học…

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với Sở Y tế, các ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố nắm bắt diễn biến tình hình dịch bệnh và có giải pháp để phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả trong các cơ sở giáo dục; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ sở giáo dục đối với việc tổ chức các hoạt động giáo dục và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Tin, ảnh: Huy Hoàng

Tin cùng chuyên mục