Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đáp án, thang điểm môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Ngày 10-7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đáp án bài thi môn ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Đây là bài thi duy nhất của kỳ thi có hình thức thi tự luận. Cùng với đáp án, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng công bố thang điểm cụ thể cho từng câu hỏi.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các hội đồng chấm thi tự luận phải họp để chấm chung một số bài, nhằm thống nhất hướng dẫn chấm.

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chậm nhất ngày 22-7, các hội đồng thi phải báo cáo sơ bộ kết quả và gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày 24-7, các hội đồng thi công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 cho thí sinh. 

Trong thời gian chấm thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát bảo đảm thực hiện tốt các khâu chấm thi, đối sánh dữ liệu điểm thi, công bố kết quả thi, phúc khảo bài thi, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh và tuyển sinh đại học, cao đẳng giáo dục mầm non năm 2022.

Dưới đây là đáp án bài thi môn ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


Theo Hà Nội Mới

Tin cùng chuyên mục