Cho phép các cơ sở giáo dục hoạt động trở lại

- Ngày 15-8, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành văn bản số 2906/UBND-KGVX cho phép các cơ sở GDMN, trung tâm ngoại ngữ, tin học, trung tâm hỗ trợ trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh hoạt động trở lại kể từ Thứ 2, ngày 16/8/2021.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tiếp tục phối hợp với Sở Y tế, các ngành chức năng, UBND huyện, thành phố hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Cùng với đó, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh chuẩn bị các điều kiện khai giảng năm học mới 2021-2022 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. 

Thùy Lê

Tin cùng chuyên mục