Cung ứng sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 cho học sinh trước ngày 15-8

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản về thực hiện bồi dưỡng giáo viên và cung ứng sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm học 2022-2023, trong đó yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo phối hợp các đơn vị bảo đảm cung ứng đủ sách giáo khoa cho học sinh trước ngày 15-8-2022.

Các sở giáo dục và đào tạo có nhiệm vụ phối hợp với các nhà xuất bản, đơn vị liên quan cung ứng sách giáo khoa lớp 3, lớp 7,
 lớp 10 học sinh trước ngày 15-8-2022.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với các nhà xuất bản xây dựng kế hoạch, xác định thời gian, địa điểm, thành phần và tổ chức hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông; bảo đảm giới thiệu khách quan, trung thực, đầy đủ thông tin về danh mục các sách giáo khoa làm cơ sở để thực hiện quy trình lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Thời gian và hình thức tổ chức hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 do địa phương và nhà xuất bản chủ động thống nhất thực hiện với hình thức phù hợp, hoàn thành trước ngày 31-3-2022.

Sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời số lượng đăng ký sách giáo khoa cho các nhà xuất bản có sách giáo khoa được lựa chọn trước khai giảng năm học mới 4 tháng; phối hợp với các nhà xuất bản thống nhất chọn các đơn vị có chức năng và đủ năng lực cung ứng sách giáo khoa.

Bên cạnh đó, các sở giáo dục và đào tạo cũng có nhiệm vụ phối hợp với các nhà xuất bản và đơn vị liên quan bảo đảm cung ứng sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ đến cơ sở giáo dục phổ thông, các đơn vị liên quan, đáp ứng nhu cầu của giáo viên, phụ huynh và học sinh trên địa bàn trước ngày 15-8-2022.
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm, thiếu sách giáo khoa năm học 2022-2023 trên địa bàn; giám sát về chất lượng sách giáo khoa bảo đảm đúng bản mẫu sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. 

Các nhà xuất bản chủ động phối hợp với các địa phương chuẩn bị nội dung, tài liệu giới thiệu sách giáo khoa và các điều kiện tổ chức hội thảo giới thiệu chu đáo, thiết thực, hiệu quả; bảo đảm các sách giáo khoa được phê duyệt đều có cơ hội công bằng trong việc cung cấp thông tin, giới thiệu trước khi địa phương thực hiện quy trình lựa chọn sách giáo khoa; chịu trách nhiệm về chất lượng sách giáo khoa đúng với bản mẫu sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và đã được các địa phương lựa chọn; có chính sách hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh nghèo; tham góp, phát động phong trào xây dựng tủ sách tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo Hà Nội mới

Tin cùng chuyên mục