Học sinh chưa tiêm vắc xin tạm thời nghỉ học trực tiếp

- Ngày 13-3, UBND tỉnh ban hành văn bản số 801/UBND-KGVX về việc thực hiện phương án tổ chức dạy học thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 thay thế văn bản số 799/UBND-KGVX ngày 12-3-2022.

Cán bộ y tế tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh Trường THPT Tân Trào (TP Tuyên Quang).

Theo đó, từ ngày 14-3-2022, các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh triển khai tổ chức các hoạt động giáo dục theo Phương án số 01/PA-SGDĐT, ngày 12-3-2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên chưa được tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đủ liều cơ bản tạm thời nghỉ học trực tiếp tại trường đến khi có thông báo mới. Đồng thời, các địa phương cấp xã được phân loại cấp độ dịch ở cấp độ 4 (vùng đỏ, có  nguy cơ cao) cho toàn bộ trẻ mầm non và học sinh phổ thông nghỉ học trực tiếp tại trường; các địa phương cấp độ dịch từ cấp độ 1 đến cấp độ 3 (vùng xanh, vàng, cam) tổ chức dạy học thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phương án của Sở Giáo dục và Đào tạo.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát công tác tổ chức dạy học và phòng chống dịch tại các cơ sở giáo dục và đào tạo bảo đảm theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng thời, kịp thời tham mưu, đề xuất điều chỉnh phương án tổ chức học bảo đảm phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19, bảo đảm an toàn, hiệu quả…

Tin, ảnh: Huy Hoàng

Tin cùng chuyên mục