Học sinh tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo

- Để tiếp tục phòng chống dịch Covid-19, ngày 16-2, Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản số 139/SGDĐT-GDPT về tiếp tục cho học sinh tạm dừng đến trường.

Theo đó, tiếp tục cho tất cả trẻ em, học sinh, học viên các cấp học: mầm non, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh tạm dừng đến trường cho đến khi có thông báo tiếp theo. Trong thời gian học sinh tạm nghỉ.

Thủ trưởng các đơn vị tổ chức dạy học trực tuyến và các hình thức thích hợp để đảm bảo kiến thức cho học sinh, đồng thời phải thực hiện nghiêm túc các nội dung về phòng chống dịch Covid-19.

Thu Hằng

Tin cùng chuyên mục