Năm 2022, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông linh hoạt

Ngày 27-9, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2021-2022. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là xây dựng và triển khai phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2022 đến năm 2025; chuẩn bị chu đáo và tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 linh hoạt, thích ứng với tình hình dịch bệnh.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 sẽ được tổ chức linh hoạt, thích ứng với tình hình dịch bệnh. 
Ảnh minh họa

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ ở trường phổ thông theo định hướng đánh giá năng lực, bảo đảm sự đồng bộ và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; chuẩn bị điều kiện để thí điểm xây dựng ngân hàng câu hỏi theo hướng chuẩn hóa phục vụ cho kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ các môn học ở cấp trung học phổ thông. 

Đồng thời, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 bảo đảm kết quả thi phản ánh trung thực, khách quan, đúng trình độ, năng lực học sinh, có độ tin cậy và sự phân hóa để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh và cung cấp thông tin để đánh giá chất lượng giáo dục, điều chỉnh quá trình dạy học, nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong các trường phổ thông.

Các địa phương làm tốt công tác lựa chọn nhân sự cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022; nâng cao chất lượng của công tác tập huấn nghiệp vụ cho tất cả các đối tượng, lực lượng tham gia tổ chức thi; đặc biệt chú trọng tập huấn kỹ nghiệp vụ cho cán bộ làm nhiệm vụ thanh tra, giám sát; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo và tổ chức thi; chuẩn bị sớm, đầy đủ các điều kiện để tổ chức tốt kỳ thi; xây dựng các phương án bảo đảm an ninh, an toàn và dự phòng để xử lý các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình tổ chức thi, nhất là ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 (nếu có).

Theo Hà Nội mới

Tin cùng chuyên mục