Tiếng việt | English

Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

- Sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVIII, Báo Tuyên Quang online đã đăng tải các Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp. Trong đó có Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 1 tháng 8 năm 2019 Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Để đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, tiếp tục tuyên truyền rộng rãi cơ chế chính sách của tỉnh, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Báo Tuyên Quang đăng tải lại toàn văn Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND để nhân dân nắm rõ.

Xem Nghị quyết tại đây.

Tin cùng chuyên mục