Tiếng việt | English

Tác phẩm 'Ai đã đặt tên cho dòng sông' vào đề Ngữ văn THPT quốc gia

Đề thi có cấu trúc giống mọi năm với hai phần là đọc hiểu và làm văn, trong đó câu nghị luận văn học chiếm 5 điểm.

Tin cùng chuyên mục