Tạm dừng hoạt động cơ sở giáo dục mầm non, trung tâm ngoại ngữ, tin học

- UBND tỉnh vừa có văn bản số 2573/UBND - KGVX về việc tạm dừng hoạt động cơ sở giáo dục mầm non, trung tâm ngoại ngữ, tin học, trung tâm hỗ trợ trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh từ ngày 27-7-2021 cho đến khi có thông báo mới.

Đồng thời, giao trách nhiệm cho Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế, các ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố nắm bắt diễn biến tình hình dịch, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh có phương án phù hợp để phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục; hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.


Giờ dạy trẻ nhận biết đồ vật, con vật tại Trường Mầm non Hợp Hòa (Sơn Dương)

Tin, ảnh: Huy Hoàng

Tin cùng chuyên mục