Tiếng việt | English

Thực hiện chặt mọi quy trình, có phương án xử lý sự cố kỳ thi THPT

Để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, trung thực, công bằng và an toàn tuyệt đối, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã có công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo tổ chức tốt kỳ thi tại địa phương.

Học sinh tham gia khảo sát chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Bộ GD-ĐT yêu cầu giám đốc, hiệu trưởng các cơ sở đào tạo nâng cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt một số công việc sau:

Yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục quán triệt tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật; phân công rõ nhiệm vụ và quyền hạn của từng cán bộ trong từng khâu tổ chức thi.

Tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ được phân công công tác coi thị, chấm thi, thanh tra thi, đảm bảo tất cả các cán bộ được phân công trong từng quy trình tổ chức thi phải nắm vững và thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT. Đồng thời, phối hợp với các địa phương bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi tối đa về đi lại, ăn ở cho cán bộ, giảng viên các trường đại học, cao đẳng về làm thi tại địa phương.

Các đơn vị cần cử cán bộ đảm bảo yêu cầu về số lượng và chất lượng, nắm vững về quy trình, kỹ thuật, làm việc trách nhiệm, công tâm, khách quan tham gia Ban chấm thi trắc nghiệm. Chuẩn bị kỹ và thực hiện công tác chấm thi, chấm phúc khảo các môn trắc nghiệm theo đúng quy chế thi, đảm bảo khách quan, trung thực, đúng tiến độ, đúng quy định theo sự chỉ đạo thống nhất của Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia. 

Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng thi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thực hiện kế hoạch tổ chức kỳ thi, kịp thời khắc phục khó khăn, bất cập và xử lý sự có bất thường (nếu có) theo quy định và theo thẩm quyền; phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của ngành công an để kịp thời phát hiện mọi hành vi tiêu cực, vi phạm quy chế thi; ngăn chặn việc đưa các thiết bị, vật dụng trái phép vào phòng thi, nơi chấm thi, nhất là các thiết bị công nghệ cao, đảm bảo kỷ cương và công bằng của kỳ thi.

Trong thời gian tổ chức kỳ thi, chấm thi, thủ trưởng các cơ sở đào tạo trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng - Trưởng ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia trong việc thực hiện nhiệm vụ của các cán bộ của đơn vị được phân công. Yêu cầu xử lý kỷ luật nghiêm khắc cán bộ coi thi, chấm thi, thanh tra thi có hành vi vi phạm quy chế thi cũng như quy trình tổ chức kỳ thi; thường xuyên báo cáo Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia về tình hình tổ chức kỳ thi tại địa phương và những vấn đề phát sinh (nếu có).

Bộ GD-ĐT cũng lưu ý, kết quả tham gia tổ chức kỳ thi THPT quốc gia tại địa phương là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ sở đào tạo năm 2019.

Theo Hà Nội Mới

Tin cùng chuyên mục