Từ 21-3, học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 học trực tiếp, trực tuyến

- Ngày 19-3, UBND tỉnh có văn bản số 876/UBND-THVX về việc thực hiện phương án tổ chức dạy học thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

UBND tỉnh  chỉ đạo, từ ngày 21/3/2022, các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh tiếp tục tổ chức các hoạt động giáo dục bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Theo đó, trẻ em mầm non nghỉ học; học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 học trực tuyến; học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 và học viên giáo dục thường xuyên tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp, trực tuyến linh hoạt theo Phương án số 01/PA-BCĐ ngày 12/3/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo và bảo đảm công tác phòng, chống dịch theo đúng quy định.
         

100% cán bộ, giáo viên và học sinh trường Tiểu học thị trấn Na Hang đeo khẩu trang khi đến trường dạy và học trực tiếp.

UBND tỉnh giao trách nhiệm Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện hiệu quả phương án dạy học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn quản lý, bảo đảm công tác phòng, chống dịch an toàn, hiệu quả và theo đúng chỉ đạo của tỉnh.

                                                                                                                                                           Tin, ảnh: Huy Hoàng

 

 

Tin cùng chuyên mục