Tiếng việt | English

Vẫn có thể ra đề thi vào phần tự học có hướng dẫn

Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố bộ đề thi tham khảo với 14 môn của kỳ thi THPT quốc gia năm 2020, sở giáo dục và đào tạo các địa phương đã khẩn trương chỉ đạo các nhà trường, giáo viên tổ chức cho học sinh tiếp cận với bộ đề thi; xây dựng kế hoạch dạy học, ôn tập bám sát theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Ông Sái Công Hồng là Trưởng ban điều hành xây dựng đề minh họa THPT quốc gia năm 2020.
Ảnh: MOET.

Liên quan đến nội dung này, ông Sái Công Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin thêm: Về cơ bản, độ khó của đề thi tham khảo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020 giảm hơn so với đề thi tham khảo và đề thi chính thức của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Có khoảng 70% số câu hỏi vào nội dung kiến thức cơ bản, 20% số câu hỏi mức độ vận dụng và 10% số câu hỏi ở mức vận dụng cao.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không ra đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020 vào các nội dung kiến thức đã tinh giản. Tuy nhiên, giáo viên, học sinh cần lưu ý, đối với phần tự học có hướng dẫn thì vẫn có thể ra đề kiểm tra, ra đề thi vào nội dung này.

Theo Hà Nội mới

Tin cùng chuyên mục