Tiếng việt | English

Xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong trường học

- Xác định vai trò và tầm quan trọng của công tác PBGDPL trong trường học nên trong thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để PBGDPL đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh trong các trường học. Qua đó, giúp cán bộ, giáo viên và học sinh có ý thức thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học.

Thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường” của UBND tỉnh, hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các trường học trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền PBGDPL nhằm đưa công tác PBGDPL trong nhà trường đi vào chiều sâu, thiết thực.

Sở chỉ đạo, hướng dẫn các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc tuyên truyền PBGDPL với nội dung, hình thức phù hợp. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc giáo dục ý thức chấp hành Điều lệ trường học; quy chế thi; điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh, các quy định về dạy thêm, học thêm; các luật về Phòng chống ma túy, Giao thông đường bộ, Bảo vệ trẻ em...

Học sinh trường THPT Nguyễn Văn Huyên (TP Tuyên Quang) tham gia
tìm hiểu pháp luật trong một buổi sinh hoạt chuyên đề.

Hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức phổ biến, tuyên truyền về văn bản pháp luật mới ban hành cho hàng nghìn lượt cán bộ, công chức của Sở. Đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các cuộc thi, hội thi, trong đó lồng ghép với tuyên truyền PBGDPL, như: Cuộc thi “Giao thông học đường” trên Internet cho học sinh THCS, THPT; thi tìm hiểu “Pháp luật học đường”; hội thi “Tuyên truyền PBGDPL giỏi” cho giáo viên...

Đồng chí Nguyễn Trung Khánh, chuyên viên Phòng Giáo dục phổ thông phụ trách công tác PBGDPL - Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, việc dạy và học pháp luật trong trường học đã đi vào nền nếp và đạt nhiều kết quả tốt. 100% đơn vị trường học đều xây dựng đầy đủ kế hoạch PBGDPL trong trường học; 100% trường học thực hiện nghiêm túc công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, kịp thời phổ biến các quy định pháp luật đến với giáo viên, học sinh. Đội ngũ giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân được đào tạo đúng chuyên ngành, tâm huyết với nghề nên chất lượng giảng dạy trong các tiết học được nâng cao. Đặc biệt trong thời gian gần đây do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, các trường học đã tăng cường việc tuyên truyền PBGDPL thông qua mạng xã hội. Nhiều trường học kết nghĩa với một đơn vị trong lực lượng Công an, mời các cán bộ trong lực lượng Công an đến nói chuyện, tuyên truyền PBGDPL cho học sinh.

Trường THPT Nguyễn Văn Huyên (TP Tuyên Quang) là đơn vị điển hình trong công tác PBGDPL. Trong nhiều năm qua, trường đã thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền PBGDPL. Cô giáo Trịnh Thị Thanh Thủy, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Văn Huyên cho biết, nhà trường đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện công tác PBGDPL hàng năm. Trong tiết chào cờ, nhà trường tổ chức tuyên truyền pháp luật theo chuyên đề bằng các hình thức sân khấu hóa, mời cán bộ Công an tới tuyên truyền pháp luật cho học sinh. Mỗi tháng trường lựa chọn một chủ đề khác nhau như: Phòng chống ma túy học đường, nâng cao ý thức chấp hành luật Giao thông đường bộ... Qua đó, nhằm tuyên truyền, giáo dục cho học sinh ý thức tự giác chấp hành pháp luật, tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, xây dựng môi trường lành mạnh trong nhà trường và xã hội.

Trong các kỳ thi, hội thi tìm hiểu pháp luật được các trường tổ chức bài bản, thu hút đông đảo học sinh và giáo viên tham gia. Các trường đã lựa chọn nội dung và hình thức thích hợp nhằm chuyển tải kiến thức pháp luật cho học sinh như tổ chức các buổi học ngoại khóa, tạo môi trường cởi mở, thân thiện giúp học sinh dễ dàng tiếp thu các kiến thức pháp luật, tham gia các câu lạc bộ, xây dựng, bổ sung đầu sách, khai thác tủ sách pháp luật, thông qua các bản tin nội bộ...

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục