Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển

- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định “Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng thu hút, sử dụng nguồn nhân lực có trình độ, chất lượng cao; đào tạo nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thị trường” là 1 trong 5 nhiệm vụ trọng tâm. Hiện các cấp, các ngành bước đầu triển khai các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Những kết quả nổi bật

Nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã xác định: “Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng nguồn nhân lực chất lượng cao” là 1 trong 4 nhiệm vụ trọng tâm. Điều này khẳng định tầm quan trọng và chiến lược của tỉnh coi phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một nhiệm vụ quan trọng để tạo chuyển biến đưa Tuyên Quang cơ bản trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra, các cấp, các ngành đã xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch, quy hoạch, đề án; ban hành chính sách, huy động các nguồn lực cho phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là công tác lao động, việc làm, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo…


Khuôn viên trường Đại học Tân Trào.

Tỉnh đã ban hành chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao về công tác tại tỉnh thu hút hàng trăm người có trình độ cao như tiến sỹ, thạc sỹ, sinh viên xuất sắc về công tác tại các cơ quan, đơn vị, các trường học. Tiêu biểu như Trường Đại học Tân Trào đã quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ ngày càng cao. Từ năm 2015 đến năm 2020 đã thu hút 8 tiến sỹ về trường công tác, đồng thời cử 79 cán bộ, giảng viên đi đào tạo trình độ cao. Đến nay, nhà trường có 1 phó giáo sư, 35 tiến sỹ, 185 thạc sỹ, 52 nghiên cứu sinh trong và ngoài nước. Hiện 100% giảng viên của trường trực tiếp giảng dạy có trình độ từ thạc sỹ trở lên, trong đó tiến sỹ, bác sỹ CKII trên 25%. Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Bá Đức, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, trong thời gian qua, nhà trường đã đặc biệt quan tâm phát triển, thu hút nhân lực có trình độ cao để đáp ứng yêu cầu phát triển. Trong đó, khuyến khích cán bộ, giảng viên không ngừng học tập, nâng cao trình độ, tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học vào thực tiễn, công tác giảng dạy. Cùng với đó trường đã đổi mới công tác quản lý, quản trị nhà trường theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả. Nhà trường đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học, đây là một bước tiến đánh dấu sự lớn mạnh của nhà trường trong lộ trình phát triển.

Hệ thống giáo dục quốc dân từ mầm non đến đại học trên địa bàn tỉnh ngày càng hoàn thiện và phát triển, đáp ứng nhu cầu học tập của con em đồng bào các dân tộc trong tỉnh và khu vực. Việc bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, bố trí, sắp xếp nguồn nhân lực trong các cơ quan, đơn vị luôn được quan tâm để cán bộ, người lao động phát huy năng lực, sở trường, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng, tỷ lệ đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ chuyên môn tăng qua các năm, đạt mục tiêu đề ra. Theo báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, hiện nay, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ trên đại học là 17,5%, tăng 5,1% so với năm 2016; viên chức có trình độ trên chuẩn đạt trên 51%, tăng hơn 6% so với năm 2016. Cùng với đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 60%, trong đó qua đào tạo nghề đạt hơn 37%. Số lượng cán bộ, giáo viên, người lao động có trình độ cao, có tay nghề đã từng bước đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Giải pháp trọng tâm

 Đồng chí Vũ Đình Hưng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, để thực hiện hiệu quả việc phát triển giáo dục, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, trong thời gian tới, ngành Giáo dục và Đào tạo tăng cường tham mưu với tỉnh ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đặc biệt để thu hút giáo viên, sinh viên chất lượng cao về công tác tại tỉnh. Cùng với đó, ngành nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các cấp học, thực hiện đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý bằng hình thức thi tuyển. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW. Đây là nhiệm vụ then chốt, giải pháp trọng yếu để xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4…


Đào tạo nghề Điện công nghiệp tại trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang nói, trường vừa tổ chức đánh giá kết quả năm học 2019 - 2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021. Qua số liệu rà soát thống kê cho thấy tỷ lệ học viên sau tốt nghiệp có việc làm đạt trên 85%. Kết quả trên đã phần nào phản ánh việc đổi mới trong công tác đào tạo, tuyển sinh đã mang lại kết quả tích cực. Song để tiếp tục thực hiện hiệu quả việc nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng trường thành trường trọng điểm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật có trình độ cao của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh thì cần sự quyết tâm cao của mỗi cán bộ, giáo viên và học viên nhà trường. Trong đó, mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo vẫn được đặt lên hàng đầu để từ đó thu hút học sinh, sinh viên. Cùng với đó sẽ tăng cường đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, tạo môi trường làm việc khoa học, thân thiện và hiệu quả, chú trọng dạy nghề gắn với giáo dục kỹ năng sống, tác phong công nghiệp cho học viên; đẩy mạnh các hoạt động liên kết, đào tạo theo nhu cầu xã hội... Từ đó góp phần nâng cao tỷ lệ học viên có việc làm sau khi ra trường, đáp ứng được yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề kỹ thuật cao phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới đang được các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đưa nghị quyết vào cuộc sống, bảo đảm xây dựng tỉnh Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện và bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.

Bài, ảnh: Huy Hoàng

Tin cùng chuyên mục