Tiếng việt | English

Thanh tra chấn chỉnh những sai phạm trong thực hiện pháp luật lao động

TQĐT - Năm 2016, Thanh tra Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua thanh tra đã kịp thời chấn chỉnh những sai phạm của doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Công nhân Công ty cổ phần Giấy An Hòa thực hiện nghiêm túc quy định về bảo hộ lao động.

Ông Nguyễn Tiến Diễm, Phó Chánh thanh tra Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội cho biết: Năm 2016, ngành đã thanh tra về thực hiện pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội tại 12 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua thanh tra cho thấy, hầu hết các doanh nghiệp đã nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, tiền lương, BHXH đối với người lao động. 12 doanh nghiệp đã thương lượng ký thỏa ước lao động tập thể, trả lương cho người lao động cao hơn mức tối thiểu vùng theo quy định của Nhà nước và thực hiện chế độ bồi dưỡng cho người lao động làm tăng ca, thêm giờ đầy đủ, kịp thời. Gần 70% số doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra đã xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương; xây dựng định mức lao động, đơn giá tiền lương, quy chế trả lương, tiền thưởng và đăng ký với cơ quan chức năng. 100% doanh nghiệp đảm bảo thời gian làm việc tiêu chuẩn 8 giờ/ngày, 48 giờ/tuần; bố trí đủ ngày nghỉ hằng tuần cho người lao động.

Tuy nhiên còn một số nội dung các doanh nghiệp chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật lao động như: Chưa thực hiện ký kết hợp đồng lao động hoặc đã ký kết nhưng nội dung hợp đồng lao động chưa thể hiện rõ quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ lao động; ký liên tiếp các hợp đồng lao động ngắn hạn dưới 3 tháng; bỏ trống nhiều nội dung bắt buộc trong hợp đồng lao động. Một số doanh nghiệp thực hiện Luật Công đoàn chưa tốt, nợ phí công đoàn; công tác huấn luyện về vệ sinh an toàn lao động chưa đúng theo quy định của pháp luật; bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật còn hạn chế. Có doanh nghiệp chưa đóng BHXH đầy đủ cho số lao động thuộc diện bắt buộc, không tính tiền BHXH vào lương cho người lao động không thuộc diện bắt buộc tham gia BHXH, chưa chi trả đầy đủ chế độ BHXH ngắn hạn cho người lao động... Qua đợt thanh tra, đã xử phạt hành chính trên 100 triệu đồng đối với một đơn vị doanh nghiệp; kiến nghị các đơn vị khắc phục hạn chế, thiếu sót trong 45 ngày theo quy định.
Ông Baek Jung Hyun, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Seshin VN2 cho biết: Ngay sau khi có kết luận, kiến nghị của đoàn thanh tra Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về 7 nội dung thực hiện, công ty đã khắc phục ngay và thực hiện xây dựng nội dung, lập hồ sơ theo dõi huấn luyện an toàn lao động, huấn luyện vệ sinh an toàn lao động; trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động đầy đủ; bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động nặng nhọc, độc hại theo quy định 141, Bộ luật Lao động 2012. Đối với việc kỷ luật lao động không đúng quy định, công ty đã sửa đổi và thực hiện theo quy định; đăng ký tham gia và trích nộp BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ đúng quy định; trả lương hàng tháng cho cán bộ công đoàn không chuyên trách.

Qua công tác thanh tra đã phòng ngừa, phát hiện, vi phạm để kiến nghị, nhắc nhở, giúp đỡ các doanh nghiệp nắm chắc, thực hiện đúng quy định của Nhà nước về pháp luật lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động. Đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm theo quy định.          

Bài, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục