Thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp: Cần bám sát thực tiễn của từng đơn vị

TQĐT - Việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể trên địa bàn tỉnh những năm gần đây đã được các doanh nghiệp và người lao động quan tâm. Có 74 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đã ký thỏa ước lao động tập thể.

Buổi tọa đàm về nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện
 hiệu quả thỏa ước lao động tập thể do LĐLĐ tỉnh tổ chức.

Thỏa ước lao động tập thể do đại diện của tập thể lao động và người sử dụng lao động thương lượng và ký kết theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng và công khai. Nội dung thỏa ước không được trái với các quy định của pháp luật lao động và pháp luật khác, là cơ sở pháp lý quan trọng bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên trong quan hệ lao động. Hiện toàn tỉnh có 1.250 doanh nghiệp. 100% doanh nghiệp nhà nước, 100% doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 40% doanh nghiệp tư nhân đã xây dựng và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, góp phần đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân, lao động. 

Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Sơn Dương cho biết: Để các giám đốc doanh nghiệp hiểu và quan tâm đến thỏa ước lao động tập thể thì cán bộ công đoàn cơ sở phải chủ động đề xuất thương lượng xuất phát từ điều kiện cụ thể của doanh nghiệp, đưa ra những thỏa ước có lợi cho người lao động theo hướng tăng dần từ dễ đến khó và theo lộ trình từng năm để doanh nghiệp có thể thực hiện. Công đoàn huyện hỗ trợ về pháp lý, thủ tục cũng như những hướng dẫn khác để người sử dụng lao động và người lao động chia sẻ lợi ích, hài hòa cùng phát triển. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp đã ký thỏa ước lao động tập thể nhưng còn mang tính hình thức để đối phó với cơ quan quản lý nhà nước về lao động; nội dung của ký thỏa ước lao động tập thể chủ yếu là sao chép một số điều khoản quy định của Bộ luật Lao động, chưa cụ thể hóa vào tình hình cụ thể của doanh nghiệp. Nguyên nhân của tình trạng trên là do cán bộ công đoàn cơ sở chưa nắm vững quy trình, thủ tục thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, kiêm nhiệm công tác công đoàn, phụ thuộc vào người sử dụng lao động nên không chủ động đề xuất với người sử dụng lao động về nội dung thương lượng ký thỏa ước lao động tập thể.

Công tác chuẩn bị nội dung, tập hợp ý kiến của người lao động trong thương lượng ký thỏa ước lao động tập thể chưa được chú trọng và chuẩn bị chưa chu đáo. Việc tổ chức lấy ý kiến của tập thể người lao động vào dự thảo thỏa ước lao động tập thể trước khi ký kết làm chưa tốt, mang tính hình thức. Việc hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể và công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chưa được quan tâm đầy đủ. Năng lực hoạt động công đoàn của nhiều cán bộ công đoàn cơ sở còn yếu; thiếu kiến thức pháp luật lao động và bản lĩnh, kỹ năng trong đàm phán thương lượng...

Đồng chí Phạm Hồng Phong, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khẳng định: Để nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể ở các doanh nghiệp, ngoài việc chỉ đạo, tổ chức tập huấn, tư vấn cho công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên cơ sở cần phải hỗ trợ, giúp đỡ công đoàn cơ sở trong việc đưa ra yêu cầu và nội dung thương lượng, nhất là hỗ trợ trong quá trình đàm phán, thương lượng; nâng hiểu biết về pháp luật lao động cho cán bộ công đoàn và người lao động; đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật lao động cho người lao động, để người lao động tự bảo vệ các quyền, lợi ích của bản thân trong quan hệ lao động với người sử dụng lao động; tăng cường kiểm tra việc thực hiện ký kết thỏa ước lao động tập thể tại các doanh nghiệp, đồng thời xử phạt nghiêm minh những đơn vị vi phạm, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.        

   Bài, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục