Tiếng việt | English

Hà Nội thông qua chính sách hỗ trợ người cai nghiện ma túy

Sáng 4-12, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và chính sách hỗ trợ, chế độ đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định tại Thông tư số 124/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Đối với người cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy (gồm cơ sở cai nghiện ma túy công lập và ngoài công lập), mức ngân sách thành phố hỗ trợ tiền ăn bằng 0,56 mức lương cơ sở/người/tháng; tiền mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân bằng 0,315 mức lương cơ sở/người/6 tháng; tiền thuốc cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần là 450.000 đồng/người/6 tháng.


Các đại biểu bấm nút thông qua nghị quyết.

Hỗ trợ 100% kinh phí đóng góp đối với các đối tượng: Hộ nghèo, gia đình chính sách theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; người khuyết tật; người chưa thành niên; người nhiễm HIV/AIDS, cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa.

Về mức đóng góp, tiền ăn bằng 0,24 mức lương cơ sở/người/tháng; tiền mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân bằng 0,135 mức lương cơ sở/người/6 tháng.

Chi phí sàng lọc, đánh giá mức độ nghiện, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm y tế theo chỉ định của bác sĩ (bao gồm cả xét nghiệm HIV/AIDS), chi điều trị nhiễm trùng cơ hội và thuốc chữa bệnh thông thường là 200.000 đồng/người/6 tháng.

Đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng, nếu thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, người chưa thành niên, người thuộc diện bảo trợ xã hội, người khuyết tật được hỗ trợ một lần tiền thuốc điều trị cắt cơn nghiện ma túy ở mức 450.000 đồng/người/lần chấp hành quyết định.

Tính đến ngày 31-7-2019, trên địa bàn thành phố có 13.329 người nghiện, người sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý. Toàn thành phố có 7 cơ sở cai nghiện ma túy công lập và 3 cơ sở được thành lập theo quy định tại Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục