Bộ Thông tin và Truyền thông bổ sung sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTTTT (ngày 16-5-2022) quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thông tư này chỉ áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa có mã số và mô tả sản phẩm, hàng hóa quy định tại Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2. Việc quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được thực hiện theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông và các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Ngoài ra, sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 có tích hợp chức năng của sản phẩm, hàng hóa khác thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 phải thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy đầy đủ các quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa được tích hợp.

Theo Thông tư, sản phẩm, hàng hóa bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy tại danh mục thiết bị phát, thu - phát vô tuyến cự ly ngắn gồm: Thiết bị điện thoại không dây loại kéo dài thuê bao vô tuyến DECT (hiện hành, tại Thông tư số 01/2021/TT-BTTTT không quy định sản phẩm, hàng hóa này). Thiết bị phát, thu - phát vô tuyến cự ly ngắn dùng cho mục đích chung. Thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4GHz có công suất bức xạ đẳng hướng tương đương từ 60mW trở lên. Thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5GHz có công suất bức xạ đẳng hướng tương đương từ 60mW trở lên. Thiết bị ra đa ứng dụng trong giao thông đường bộ hoặc đường sắt. Thiết bị cảnh báo và phát hiện vô tuyến điện. Thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện. Thiết bị nhận dạng vô tuyến điện (RFID). Thiết bị thu phí giao thông không dừng áp dụng công nghệ nhận dạng vô tuyến điện. Thiết bị âm thanh không dây. Thiết bị truyền dữ liệu băng siêu rộng (UWB).

Thông tư số 02/2022/TT-BTTTT có hiệu lực kể từ ngày 1-7-2022.

Theo Hà Nội mới

Tin cùng chuyên mục