Đề xuất 4 nội dung quản lý trong cơ sở giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Theo dự thảo, nội dung quản lý trong cơ sở giáo dục gồm: 1. Mục tiêu, kế hoạch giáo dục nhà trường; 2. Tuyển sinh, hoạt động giáo dục; 3. Điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; 4. Hoạt động xã hội, phục vụ cộng đồng.

Đối với xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, dự thảo quy định: Cơ sở giáo dục có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường theo mục tiêu chất lượng giáo dục và phù hợp với điều kiện bảo đảm chất lượng của nhà trường. Kế hoạch giáo dục nhà trường phải đáp ứng yêu cầu giáo dục kĩ năng sống, giá trị sống, giáo dục pháp luật và phòng chống bạo lực học đường.

Đối với tổ chức tuyển sinh: Hàng năm, người đứng đầu cơ sở giáo dục quyết định ban hành kế hoạch tuyển sinh, báo cáo cấp có thẩm quyền và tổ chức thực hiện.

Cơ sở giáo dục mầm non tiếp nhận vào học hết số trẻ mầm non trên địa bàn xã, phường, thị trấn theo yêu cầu phổ cập giáo dục trẻ mầm non 5 tuổi, trừ học sinh có nguyện vọng vào các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục.

Trường tiểu học và trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học phải tuyển sinh hết số học sinh trên địa bàn xã theo yêu cầu phổ cập bắt buộc giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở, trừ học sinh có nguyện vọng vào các cơ sở giáo dục phổ thông dân lập, tư thục.

Trường trung học phổ thông tuyển sinh theo chỉ tiêu phân luồng học sinh sau trung học cơ sở tại địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định.

Trường trung học phổ thông chuyên tuyển sinh những học sinh có tư chất thông minh, đạt kết quả xuất sắc trong học tập ở cấp trung học cơ sở theo chỉ tiêu hằng năm do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Dự thảo quy định việc tổ chức hoạt động giáo dục như sau: Áp dụng các phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chú trọng áp dụng các phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục tiên tiến trong và ngoài nước phù hợp với điều kiện thực tiễn, nhu cầu phát triển của địa phương và nhà trường. Thực hiện kiểm tra đánh giá phẩm chất, năng lực người học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cơ sở giáo dục giải trình với xã hội, người học, cơ quan quản lý và giáo viên, nhân viên, người lao động trong cơ sở giáo dục về các nội dung: Mục tiêu chất lượng giáo dục, kế hoạch giáo dục nhà trường, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường. Tổ chức tuyển sinh và tổ chức hoạt động giáo dục; sự tham gia của gia đình, tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo Chinhphu.vn

Tin cùng chuyên mục