Đề xuất điều kiện đưa lao động giúp việc gia đình sang Ả rập Xê út

Điều kiện đối với doanh nghiệp đưa lao động giúp việc gia đình sang Ả rập Xê út đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và hướng dẫn đưa người lao động sang Đài Loan, thực tập sinh sang Nhật Bản và người lao động sang Ả Rập Xê út giúp việc gia đình.

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, doanh nghiệp đưa lao động giúp việc gia đình sang Ả rập Xê út phải đáp ứng các điều kiện sau: 1. Có cơ sở vật chất phục vụ công tác bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho lao động giúp việc gia đình đi làm việc tại Ả-rập Xê-út đáp ứng yêu cầu quy định; 2- Có phòng thực hành kỹ năng nghề giúp việc gia đình với các trang thiết bị, dụng cụ cần thiết để thực hành công việc dọn dẹp vệ sinh, giặt là và làm bếp … phù hợp với văn hóa, tập quán các nước khu vực Trung Đông; 3- Có cán bộ chuyên trách thị trường Ả-rập Xê-út đáp ứng quy định với ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong hoạt động đưa người lao động sang các nước khu vực Trung Đông; 4- Có tối thiểu 1 cán bộ quản lý lao động thường trực tại Ả-rập Xê-út đối với mỗi công ty môi giới mà doanh nghiệp ký hợp đồng cung ứng. Cán bộ này phải thông thạo tiếng Ả rập Xê út hoặc có chứng chỉ tiếng Anh trình độ tối thiểu B1 (Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu - CEFR) hoặc tương đương với ít nhất 01 năm kinh nghiệm quản lý lao động ở nước ngoài; 5- Có tối thiểu 1 cán bộ dạy tiếng Ả-rập Xê-út; 6- Có tối thiểu 1 cán bộ đào tạo kỹ năng nghề giúp việc gia đình.

Th tc đăng ký cung ng lao đng giúp vic gia đình sang  rp Xê út

Dự thảo nêu rõ, doanh nghiệp tham gia cung ứng lao động giúp việc gia đình sang Ả rập Xê út nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị tham gia bao gồm: 1 bản chính công văn đề nghị tham gia cung ứng lao động giúp việc gia đình sang Ả rập Xê út theo mẫu; 1 bản sao có chứng thực hoặc bản chính giấy tờ chứng minh doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện đưa lao động giúp việc gia đình sang Ả rập Xê út nêu trên (nếu có sự thay đổi hoặc chưa có thông tin này tại hồ sơ doanh nghiệp lưu tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Doanh nghiệp nộp 1 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra thực tế (nếu cần thiết) và có văn bản chấp thuận để doanh nghiệp tham gia cung ứng lao động giúp việc gia đình sang Ả rập Xê út; trường hợp không chấp thuận Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết các nội dung của hợp đồng cung ứng lao động, hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Ả-rập Xê-út và chi phí mà người lao động phải chi trả để đi làm việc tại Ả-rập Xê-út.

Đào to, qun lý lao đng giúp vic gia đình t-rp Xê-út

Theo dự thảo, doanh nghiệp phải tổ chức đào tạo người lao động tối thiểu là 45 ngày tại cơ sở đào tạo đã báo cáo và được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chấp thuận, cụ thể như sau: Bồi dưỡng kiến thức cần thiết theo quy định (tối thiểu 74 tiết), đảm bảo người lao động nắm vững quy định luật pháp liên quan của Ả-rập Xê-út, các điều kiện hợp đồng lao động, phong tục tập quán và đặc điểm khí hậu tại Ả-rập Xê-út; đào tạo kỹ năng nghề giúp việc gia đình (tối thiểu là 145 tiết), trừ những lao động đã có kinh nghiệm làm giúp việc gia đình tại các nước khu vực Trung Đông; dạy tiếng Ả-rập cơ bản (tối thiểu là 145 tiết), trừ những lao động đã có kinh nghiệm làm giúp việc gia đình tại Ả-rập Xê-út.

Trong vòng 5 ngày kể từ ngày bắt đầu tổ chức đào tạo, doanh nghiệp gửi 1 bản chính danh sách lao động tham gia khóa đào tạo trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện và thư điện tử tới Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, cập nhật danh sách (nếu có sự thay đổi).

Doanh nghiệp chỉ nộp hồ sơ xin visa cho người lao động ở Đại sứ quán Ả-rập Xê-út tại Hà Nội sau khi người lao động đã hoàn thành khóa đào tạo theo quy định trên. Khi nộp hồ sơ xin visa, doanh nghiệp đồng thời gửi 1 bản chính danh sách người lao động gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu trực tiếp hoặc qua đường bưu điện và thư điện tử tới đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Dự thảo nêu rõ, doanh nghiệp phải cử cán bộ quản lý lao động thường trực tại Ả rập Xê út quy định trước khi đưa lao động đi và báo cáo bằng văn bản tới  Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Cơ quan đại diện Việt Nam tại Ả Rập Xê út.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo Chinhphu.vn

Tin cùng chuyên mục