Đề xuất tặng giấy khen, tiền để khuyến khích thực hiện tốt chính sách dân số

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung khuyến khích tinh thần, vật chất đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách dân số.


Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ Y tế đề xuất nội dung khuyến khích, vận động người dân sinh ít con hơn tại nơi có mức sinh cao như sau:

Với tập thể, đối với xã, phường, thị trấn đạt ba năm liên tục không có người sinh con thứ 3 trở lên được đề xuất Ủy ban nhân dân cấp huyện tặng giấy khen kèm theo mức khuyến khích, hỗ trợ bằng tiền tương ứng. Đối với xã, phường, thị trấn đạt năm năm liên tục không có người sinh con thứ 3 trở lên được đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tặng bằng khen kèm theo mức khuyến khích, hỗ trợ bằng tiền tương ứng. Đối với xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn; miền núi, biên giới, hải đảo đạt một năm không có người sinh con thứ 3 được đề xuất Ủy ban nhân dân cấp huyện tặng giấy khen kèm theo mức khuyến khích, hỗ trợ bằng tiền tương ứng.

Đối với thôn, bản, tổ dân phố thuộc xã, phường, thị trấn có ba năm liên tục không có người sinh con thứ 3 trở lên được đề xuất Ủy ban nhân dân cấp huyện tặng giấy khen kèm theo mức khuyến khích, hỗ trợ bằng tiền tương ứng. Đối với thôn, bản, tổ dân phố có năm năm liên tục không có người sinh con thứ 3 trở lên được đề xuất Ủy ban nhân dân cấp huyện tặng giấy khen kèm theo mức khuyến khích, hỗ trợ bằng tiền tương ứng. Đối với thôn, bản, tổ dân phố thuộc địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn; miền núi, biên giới, hải đảo đạt một năm không có người sinh con thứ 3 có thể đề xuất Ủy ban nhân dân cấp huyện tặng giấy khen kèm theo mức khuyến khích, hỗ trợ bằng tiền tương ứng.

Với cá nhân, phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số được khuyến khích, hỗ trợ theo Nghị định 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ về hỗ trợ cho phụ nữ nghèo là người dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số. Người trong độ tuổi sinh đẻ đã có đủ 2 con và tự nguyện sử dụng biện pháp tránh thai dài hạn (triệt sản hoặc đặt dụng cụ tử cung) được khuyến khích, hỗ trợ bằng tiền để bồi dưỡng sức khỏe và bù đắp một phần thu nhập cho những ngày phải nghỉ.

Người vận động đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ đã có đủ hai con và tự nguyện sử dụng biện pháp tránh thai dài hạn (triệt sản và đặt dụng cụ tử cung) được khuyến khích, hỗ trợ bằng tiền theo số ca thực hiện dịch vụ.

Khuyến khích, vận động người dân sinh đủ 2 con tại nơi có mức sinh thấp

Bộ Y tế cũng đề xuất nội dung khuyến khích, vận động người dân sinh đủ hai con tại nơi có mức sinh thấp. Cụ thể, với tập thể, đối với xã, phường, thị trấn có ba năm liên tục duy trì mô hình gia đình sinh đủ hai con 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ đuợc đề xuất Ủy ban nhân dân cấp huyện tặng giấy khen kèm theo mức khuyến khích, hỗ trợ bằng tiền tương ứng. Đối với xã, phường, thị trấn có năm năm liên tục duy trì mô hình gia đình sinh đủ hai con đuợc đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tặng bằng khen kèm theo mức khuyến khích, hỗ trợ bằng tiền tương ứng.

Đối với thôn, bản, tổ dân phố thuộc xã, phường, thị trấn có ba năm liên tục duy trì mô hình gia đình sinh đủ hai con 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ được đề xuất Ủy ban nhân dân cấp huyện tặng giấy khen kèm theo mức khuyến khích, hỗ trợ bằng tiền tương ứng. Đối với thôn, bản, tổ dân phố có năm năm liên tục duy trì mô hình gia đình sinh đủ hai con được đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tặng giấy khen kèm theo mức khuyến khích, hỗ trợ bằng tiền tương ứng.

Với cá nhân, căn cứ mục tiêu chính sách dân số sinh đủ hai con và thực tế địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh lựa chọn một số nội dung, quyết định mức khuyến khích, hỗ trợ cụ thể cho các cặp vợ chồng sinh đủ hai con như: miễn giảm học phí, miễn phí sữa học đường, miễn phí bảo hiểm y tế học đường, vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế, nhà ở xã hội…

Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Theo Chinhphu.vn

Tin cùng chuyên mục