Tiếng việt | English

Hướng dẫn mới về việc xét nghiệm Covid-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh

Bộ Y tế vừa có Công văn khẩn số 4974/BYT-DP về việc xét nghiệm Covid-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh, gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19, để tạo điều kiện cho người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam, người Việt Nam có yêu cầu được cấp Giấy xác nhận không dương tính với SARS-CoV-2 nhằm mục đích xuất cảnh đi lao động ở nước ngoài, Bộ Y tế - Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung. 

Cụ thể, đối với người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài có yêu cầu được cấp Giấy xác nhận không dương tính với SARS-CoV-2, đề nghị các tổ chức, đơn vị đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài lập danh sách cụ thể, chủ động liên hệ với các cơ sở xét nghiệm đã được Bộ Y tế cấp giấy phép xét nghiệm xác định để được xem xét, hướng dẫn thực hiện xét nghiệm theo quy định.

Ngoài ra, các cơ sở thực hiện xét nghiệm và cấp Giấy xác nhận không dương tính với vi rút SARS-CoV-2 cho cá nhân do tổ chức, đơn vị có yêu cầu, nếu thấy kết quả xét nghiệm dương tính thì phải thực hiện ngay các biện pháp cách ly y tế, giám sát, báo cáo cấp có thẩm quyền để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đúng quy định. 

Công văn này thay thế Công văn số 4847/BYT-DP ngày 11-9-2020 của Bộ Y tế.

Theo Hà Nội mới

Tin cùng chuyên mục