Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách từ Tuyên Quang đi và đến Hà Giang để phòng, chống dịch bệnh Covid -19

- Để đảm bảo các biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh, Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang có Công văn số 1025, ngày 20/7/2021 Về việc tạm dừng mọi hoạt động vận tải hành khách (tuyến cố định, hợp đồng, du lịch, taxi) đi và đến tỉnh Hà Giang, trừ xe công vụ, xe chở chuyên gia của các doanh nghiệp, các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe hỗ trợ vận chuyển người đi khám chữa bệnh, chở bệnh nhân đi cấp cứu và các trường hợp đặc biệt khác theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tin cùng chuyên mục