Tiếng việt | English

Triển khai kịp thời các chính sách đến đồng bào tái định cư thủy điện Tuyên Quang

- Căn cứ các quy định của Chính phủ, tỉnh ta đã thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách, chăm lo ổn định đời sống đồng bào tái định cư thủy điện Tuyên Quang.

Tỉnh ta có 34 khu, 125 điểm tái định cư trên địa bàn 5 huyện, thành phố. Những năm qua, công tác ổn định đời sống đối với đồng bào tái định cư thủy điện Tuyên Quang luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh quan tâm và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Do đó, các dự án, chương trình, chính sách ở các khu, điểm tái định cư được triển khai đồng bộ, kịp thời. Việc thực hiện các chính sách về bồi thường đất, tài sản trên đất; hỗ trợ về di chuyển, làm nhà, lương thực được thực hiện đúng quy định tùy vào điều kiện thực tế. Các công trình giao thông liên thôn, liên xã; hệ thống các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, điện lưới; hệ thống các công trình công cộng như nhà văn hóa, lớp học, trạm y tế, các công trình thoát nước... đã thực sự mang ý nghĩa đòn bẩy thúc đẩy kinh tế phát triển. 

Một góc khu tái định cư thôn Sơn Khánh, xã Kim Phú (Yên Sơn). Ảnh: Quốc Việt.

Dự án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1766/QĐ-TTg, ngày 10-10-2011, với tổng mức đầu tư là 1.868,935 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ năm 2011 - 2016, sau đó được Thủ tướng Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian thực hiện đến hết năm 2020 tại Văn bản số 169/TTg-KTN, ngày 27-1-2016. Lũy kế vốn được giao thực hiện đến hết kế hoạch năm 2018 là 921,831/1.868,935 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 49,3%. Vốn thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg, ngày 10-10-2011 đến hết kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 chưa được phân bổ là 947,104 tỷ đồng. 

Trong quá trình thực hiện, UBND tỉnh đã có những lần điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn để các công trình được đầu tư trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, ưu tiên nhiều hơn cho các công trình giao thông và kiến trúc công cộng. Bên cạnh đó, tỉnh đã giao đất ở, đất sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp cho người dân tái định cư. Năm 2018, UBND tỉnh đã phê duyệt phương án thực hiện bổ sung đất ở còn thiếu cho các hộ dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh. Có 2.980 hộ di dân tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang được áp dụng theo phương án thanh toán bằng tiền. Kinh phí thanh toán trên 119 tỷ đồng, trong đó, chi phí thanh toán bằng tiền cho 2.980 hộ theo giá đất ở thống nhất chung tại từng điểm, khu tái định cư trên 76,5 tỷ đồng; chi phí hỗ trợ thêm 1 lần bằng tiền cho 2.980 hộ tạo mặt bằng đất ở 42,4 tỷ đồng. Ban Di dân tái định cư Thủy điện Tuyên Quang đã phối hợp với các huyện, thành phố tổ chức các cuộc họp để nắm bắt tâm tư, tuyên truyền và giải thích cặn kẽ tới người dân về phương án của tỉnh. Từ việc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan để phục vụ công tác tuyên truyền, giải thích cho nhân dân cho đến việc thực hiện thanh toán theo đúng quy trình, quy định nên hầu hết các hộ tái định cư đều đồng thuận theo phương án. Đến nay, đã thanh toán cho 2.833 hộ đạt tỷ lệ trên 95%, tổng số tiền thanh toán trên 101 tỷ đồng.

Năm 2019, Ban Di dân tái định cư Thủy điện Tuyên Quang phối hợp với UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát để thực hiện đầu tư, hỗ trợ bổ sung đất sản xuất để giao cho các hộ tái định cư. Tổng diện tích cần tiếp tục đầu tư, hỗ trợ bổ sung khoảng 11,8 ha đất ruộng và 95,3 ha đất lâm nghiệp. Những chính sách hậu tái định cư được xây dựng trên cơ sở sát thực với lợi ích người dân cũng như sự quan tâm kịp thời của Nhà nước và chính quyền các cấp. Từ đó góp phần thay đổi cuộc sống của đồng bào tái định cư để họ gắn bó lâu dài trên vùng quê mới.

Thùy Linh

Tin cùng chuyên mục