Triển khai phần mềm về ưu tiên hoạt động trên các “Luồng xanh” vận tải

- Sở Giao thông vận tải vừa ban hành văn bản số 1017/SGTVT-VTPT&NL “Về việc triển khai sử dụng phần mềm đăng ký cấp và quản lý, sử dụng Thẻ nhận diện phương tiện (kèm mã QRCoed) ưu tiên hoạt động trên các “Luồng xanh” vận tải.

Theo đó, các đơn vị vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh triển khai sử dụng phần mềm để đăng ký cấp Thẻ nhận diện phương tiện (kèm mã QRCode) ưu tiên hoạt động trên các “Luồng xanh” vận tải tại địa chỉ http://luongxanh.drvn.gov.vn kể từ ngày 19/7/2021.

Đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa là hàng mau hỏng (hàng nông sản, thực phẩm tươi sống, hàng đông lạnh) lưu thông từ các địa phương trong khu vực cách ly theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu các đơn vị vận tải thực hiện in bổ sung thêm nhãn “HÀNG MAU HỎNG” (gửi kèm) trên giấy màu vàng, đóng dấu treo của đơn vị, thực hiện dán trên kính phía trước và trên kính hai bên thành xe, kèm theo Thẻ nhận diện phương tiện đã được cấp.

Các đơn vị vận tải phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết chỉ sử dụng nhãn “HÀNG MAU HỎNG” khi vận chuyển đúng đối tượng, đúng các quy định về sử dụng Thẻ nhận diện phương tiện (có mã QRCode); hoạt động đúng hành trình, dừng, đỗ bốc xếp dỡ hàng hóa tại địa điểm đã ghi trong giấy vận tải và Thẻ nhận diện.

Huyền Linh

Tin cùng chuyên mục