Biện pháp có hiệu quả trong phòng chống tham nhũng

- Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đã có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2020. Với những quy định chặt chẽ hơn, Nghị định sẽ thực sự là “vũ khí” có hiệu quả trong công tác phòng chống tham nhũng.

Thực tế hiện nay cho thấy việc kê khai tài sản còn mang tính hình thức; trong khi đó cơ chế để phát hiện, xử lý việc kê khai không trung thực lại chưa đầy đủ. Nhưng với Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi và đặc biệt là Nghị định 130, nhiều quy định cụ thể đã được triển khai để thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, thu nhập. Cụ thể như, kê khai không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì tăng tính chất, mức độ mà bị xử lý theo quy định tại Điều 51 của Luật Phòng chống tham nhũng.

Hoặc người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập mà tẩu tán, che giấu tài sản, thu nhập, cản trở hoạt động kiểm soát tài sản thu nhập... thì tùy tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý bằng một trong các hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, bãi nhiệm, buộc thôi việc, giáng cấp bậc quân hàm, giáng cấp bậc hàm. Nghị định cũng quy định, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thiếu trách nhiệm trong việc tổ chức kê khai, công khai bản kê khai tùy theo tính chất, mức độ mà bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức: Khiển trách, cảnh cáo, giáng chức. Hy vọng rằng với những quy định cụ thể về kê khai tài sản, kiểm soát bảng kê khai tài sản, thu nhập, đặc biệt là việc công khai, xác minh ngẫu nhiên, xử lý nghiêm minh việc không trung thực. Cùng với đó là đẩy mạnh kiểm tra, giám sát sẽ tạo nên những hiệu quả mới, phát huy được tính hiệu quả của “vũ khí” sắc bén này trong công tác phòng, chống tham nhũng. Tránh được việc kê khai mang tính hình thức, số lượng kê khai nhiều nhưng thực chất ra sao thì lại khó đánh giá và xử lý.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục