Chú trọng phòng, chống rét cho đàn gia súc và cây trồng

TQĐT - Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 23/01/2016 khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (trong đó có tỉnh Tuyên Quang) sẽ chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh rất mạnh; thời tiết rét đậm, rét hại sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông, lâm nghiệp.

Để thực hiện các biện pháp phòng, chống rét, bảo vệ đàn gia súc và cây trồng nhằm ổn định và phát triển sản xuất, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị cần thực hiện nghiêm Công điện của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Tại Công điện, Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố  phải  chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, giao nhiệm vụ cụ thể cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và phân công cán bộ các phòng, ban chuyên môn trực thuộc, trực tiếp xuống các địa phương để chỉ đạo, tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống rét cho gia súc và cây trồng (mạ và lúa mới cấy). Tập trung chỉ đạo quyết liệt và áp dụng các biện pháp hiệu quả để chủ động phòng chống rét cho đàn gia súc, không để gia súc bị chết rét và dịch bệnh xảy ra, nhất là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Thông tin kịp thời và thường xuyên diễn biến thời tiết khí hậu để người chăn nuôi biết, chủ động phòng chống rét cho vật nuôi; phổ biến kinh nghiệm về việc dự trữ thức ăn và phòng chống rét cho gia súc được đúc kết từ các mùa đông năm trước. Chủ động sử dụng dự phòng ngân sách của huyện, thành phố để phục vụ kịp thời công tác phòng chống rét cho vật nuôi; hỗ trợ vật tư, kinh phí cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc có chăn nuôi gia súc để gia cố, che chắn chuồng trại và dự trữ thức ăn cho gia súc. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để tình trạng gia súc bị chết do chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống rét cho vật nuôi tại địa phương.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết khí hậu, kịp thời thông tin, cảnh báo và hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, bảo vệ cho gia súc và cây trồng trên địa bàn toàn tỉnh. Chỉ đạo Chi cục Thú y, Trung tâm Khuyến nông, các phòng chuyên môn thuộc Sở tăng cường cán bộ kỹ thuật xuống cơ sở tuyên truyền, hướng dẫn nông dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho gia súc và cây trồng. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thành phố trong việc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công điện này; tổng hợp báo cáo và đề xuất kịp thời biện pháp chỉ đạo với Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang được giao nhiệm vụ tăng cường cập nhật thông tin diễn biến thời tiết khí hậu, thông tin kịp thời và chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng chống đói, rét cho gia súc và cây trồng để nhân dân biết, chủ động thực hiện và khắc phục có hiệu quả các khó khăn do điều kiện thời tiết bất lợi gây ra.

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục