Cuộc thi tìm hiểu nội dung các nghị quyết BCH TW Đảng khóa XII

- Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, ngày 6-6-2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 65-KH/BTGTU về tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu nội dung các nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII”.

Đối tượng tham gia cuộc thi là đảng viên trong Đảng bộ tỉnh. Các chi bộ, đảng bộ phát động, khuyến khích, động viên đảng viên tham gia cuộc thi. Hình thức làm bài thi là thi viết bao gồm trả lời các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận. Đảng viên gửi bài dự thi về chi bộ nơi mình sinh hoạt đảng trước ngày 20 - 8 - 2019; chi bộ gửi bài lên đảng bộ cơ sở trước 31 - 8 - 2019; các chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở gửi lên cấp ủy cấp huyện trước ngày 10 - 9 - 2019; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy gửi bài về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh trước ngày 5 - 10 - 2019. Thực hiện tổng kết, trao giải thưởng cuộc thi tại tỉnh trong tháng 11-2019.Việc chấm các bài viết tham gia dự thi diễn ra qua 2 vòng: Vòng sơ khảo và vòng chung khảo. Vòng sơ khảo, do thường trực các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức lựa chọn từ 100 đến 150 bài thi tiêu biểu của địa phương, đơn vị để tham gia vòng chung khảo tại tỉnh. Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh tổ chức chấm chung khảo các bài dự thi được lựa chọn qua vòng sơ khảo của các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy theo Thể lệ cuộc thi và Quy chế chấm thi.

Căn cứ kết quả chấm thi, Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh sẽ lựa chọn trao các giải thưởng cho cá nhân và tập thể: Đối với cá nhân sẽ có 3 giải A, 3 giải B, 5 giải C và một số giải khuyến khích (được trao giấy chứng nhận và tiền thưởng kèm theo). Đối với tập thể gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và một số giải khuyến khích (được tặng giấy khen và tiền thưởng kèm theo).

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành kèm theo Kế hoạch số 65-KH/BTGTU bao gồm các văn bản: Thể lệ cuộc thi; hệ thống câu hỏi cuộc thi với 20 câu cho phần thi trắc nghiệm và 2 câu cho phần thi tự luận, cùng đó là một số văn bản, hướng dẫn liên quan.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động các đảng bộ, chi bộ và đảng viên trong Đảng bộ tỉnh hưởng ứng tham gia cuộc thi, xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị nhằm nghiên cứu, học tập sâu sắc thêm những nội dung cơ bản, cốt lõi các nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết ở cơ sở.Để cuộc thi được tuyên truyền rộng rãi, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác triển khai và mọi đảng viên đều có thể tham gia cuộc thi, toàn bộ Kế hoạch, Thể lệ, Câu hỏi cuộc thi đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gửi tới các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và đăng tải trên Báo Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, Bản tin thông báo nội bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy số tháng 6- 2019.

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục