Để Tuyên Quang trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước

- Theo kết quả công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, tỉnh ta xếp thứ 31/63 tỉnh, thành phố, tăng một bậc so với năm 2019 và tiếp tục nằm trong số các tỉnh có điểm số trung bình.

Tuy nhiên trong 10 chỉ số thành phần năm 2020, tỉnh ta chỉ có 4 chỉ số tăng điểm là: Chi phí thời gian, cạnh tranh bình đẳng, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động. Có tới 6 chỉ số giảm điểm: Gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, tính minh bạch, chi phí không chính thức, tính năng động của chính quyền tỉnh, thiết chế pháp lý. Như vậy với mục tiêu đề ra trong năm 2020, phấn đấu chỉ số PCI của tỉnh tăng từ 2 - 4 bậc thì kết quả PCI năm 2020 của tỉnh ta chưa đạt kế hoạch đề ra.

Để khắc phục những hạn chế, tiếp tục tạo ra những chuyển biến tích cực về môi trường đầu tư kinh doanh và chỉ số xếp hạng PCI của tỉnh trong năm 2021 và những năm tiếp theo, phấn đấu đưa Tuyên Quang nằm trong số các tỉnh/thành phố có điểm số khá và ở tốp 25 tỉnh/thành phố đứng đầu cả nước. Để Tuyên Quang tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Để thực hiện được mục tiêu trên, tỉnh xác định đổi mới, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy sự phát triển kinh tế tư nhân, hỗ trợ doanh nghiệp. Nâng cao nhận thức, hành động của công chức, viên chức, người lao động trong từng cơ quan, đơn vị về thực hiện chủ trương Chính quyền kiến tạo, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, thay đổi mạnh mẽ về thái độ trách nhiệm, tác phong công vụ, giao tiếp với nhân dân và doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức theo tinh thần “hỗ trợ - lắng nghe - thấu hiểu - thân thiện - nhiệt tình”. Phấn đấu cải thiện mạnh mẽ 6 chỉ số thành phần bị giảm điểm trong năm 2020, đồng thời tiếp tục cải thiện tăng điểm đối với 4 chỉ số thành phần có chỉ số tăng điểm năm 2020, phấn đấu không có chỉ số có điểm số dưới 6.

Quyết liệt đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích và thanh toán không dùng tiền mặt; tăng tỷ lệ người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư.

Đẩy mạnh thực hiện xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước nhất là trong lĩnh vực quản lý đầu tư, xây dựng, tài nguyên môi trường và các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp. Thực hiện tích hợp 50%, các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với Cổng dịch vụ công quốc gia; 80% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; phấn đấu tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên; 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động.

Các cấp, các ngành trong tỉnh phải coi việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm hết sức quan trọng và là tiêu chí căn cứ xếp loại thi đua, đánh giá tập thể và cá nhân hàng năm. Tăng cường các hoạt động thanh tra công vụ, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, người dân; biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể gương mẫu, tiêu biểu trong việc thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả các quy định của pháp luật, tạo thuận lợi và góp phần tiết kiệm chi phí tuân thủ pháp luật chung. Tuyên truyền và giải thích cho doanh nghiệp về quyền và nghĩa vụ của cơ quan nhà nước và của doanh nghiệp để doanh nghiệp biết, tự bảo vệ mình trước các hành vi nhũng nhiễu. Xây dựng niềm tin giữa các cấp chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục